Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

18:57
7787 3e70 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamowmihou mowmihou
18:57
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaMrrruk Mrrruk
18:49
7365 8cc7 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaubza ubza
18:48
4270 1588
Reposted fromkarahippie karahippie viaelczi elczi
17:29
1194 062d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
10:20
5950 7235
Reposted fromipo ipo

November 10 2019

22:09
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters
22:08
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
18:41
18:41
4553 da29 500

dappermouth:

In deep woods walk saints of another kind — holy, unholy, beast and divine.

11:30
Ludzie nauczą Cię jak prawdziwie kochać nie odwzajemniając Twojej miłości.  Ludzie nauczą Cię jak być swoim najlepszym przyjacielem porzucając Cię samego, gdy najbardziej będziesz potrzebował ich wsparcia.  Ludzie nauczą Cię jak wybaczać nie prosząc o Twoje przebaczenie.  Ludzie nauczą Cię czym jest prawda poprzez ich kłamstwa. Ludzie nauczą Cię uprzejmości poprzez ich cynizm.  Ludzie nauczą Cię czym jest prawdziwa głębia poprzez to, jak bardzo są płytcy. Ludzie nauczą Cię jak wzrastać poprzez ich stagnację. 
— Bartek Indygo
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
11:29
0046 379a
Reposted fromslodziak slodziak
11:23
11:23
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamefir mefir
11:21
0295 e966 500
Reposted fromeffic effic viaexistential existential
11:21
6700 373f
Reposted fromthetemple thetemple viaexistential existential

November 09 2019

15:08
0829 90ef 500
Reposted fromsoftboi softboi
15:07
Kiedy zadbasz o własne potrzeby i pragnienia,przestaniesz zadręczać innych wygórowanymi oczekiwaniami.
— "Bóg nigdy nie mruga" - Regina Brett
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
15:04
„Jeśli ktoś woli nie ryzykować cierpień, musi obyć się bez wielu rzeczy: bez dzieci, małżeństwa, rozkoszy seksualnej, ambitnych planów, przyjaźni, bez wszystkiego, co ożywia życie, nadaje mu sens i znaczenie. Jeśli zrobisz krok, rozwiniesz się pod jakimkolwiek względem, cierpienie i radość będą twoją nagrodą. Pełnia życia jest pełnią cierpienia. Zamiast tego można jedynie nie całkiem żyć lub całkiem nie żyć.” M. Scott Peck 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaly-pandzik maly-pandzik

November 08 2019

19:29
homecoming
Reposted fromcube cube viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl