Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

16:42

July 20 2017

17:58
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaPicki91 Picki91
17:57
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaPicki91 Picki91
17:57
9149 1a30
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaPicki91 Picki91
17:56
9365 16e2 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vianitael nitael
17:55
2541 4a6f
Reposted fromretaliate retaliate viaoxygenium oxygenium
17:55
5919 4acd
Reposted fromkattrina kattrina viaoxygenium oxygenium
17:55
Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
17:54
1559 dc26
Reposted fromnyaako nyaako viaoxygenium oxygenium
17:54

July 18 2017

20:09
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaavooid avooid
19:58
0548 a54a
Reposted frommarze marze viagameofthrones gameofthrones
17:54
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth viaoxygenium oxygenium
17:51
1407 67f3
Reposted fromoutline outline vialabellavita labellavita
17:50
4081 6778 500
17:46
0635 2968 500
Reposted fromkrzysk krzysk
17:45
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaavooid avooid
17:45
17:45
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaavooid avooid
17:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl