Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

09:59
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
09:58
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
09:58
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
09:58
Serce to nie cholerne puzzle. Kiedy ktoś zabierze Ci jakieś elementy, zastąp je nowym. Obraz nie będzie gorszy. Ba, może być nawet o wiele lepszy.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viaavooid avooid
09:58
7731 1c66
Reposted fromdailylife dailylife viaavooid avooid
09:58
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
09:58
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
09:58
09:58
8218 6b7e 500
Reposted from0 0 viaavooid avooid
09:58
09:58
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaavooid avooid
09:58
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viaavooid avooid
09:58

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

09:57
0921 2f6f
09:56
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viabng123 bng123
09:56
0038 6144
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue

August 13 2017

10:47
7596 d29a 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viakrzysk krzysk
10:46
4113 73fa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrzysk krzysk
10:46
08:51
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl