Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

10:06
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viaavooid avooid
10:06
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaavooid avooid
10:06
Nagromadzone pieniądze, albo panują nad człowiekiem, albo mu służą.
— Horacy
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaavooid avooid
10:06
10:04
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viamasterrpiece masterrpiece
10:04
Reposted fromFlau Flau viaPicki91 Picki91
10:04
6302 0d5a 500
Reposted fromPoranny Poranny viaPicki91 Picki91
10:02
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viaPicki91 Picki91
10:02
2640 31b8
10:02
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91
10:02
10:02
3019 fbde 500
10:01
Reposted frombaskua baskua viakrainakredek krainakredek
10:01
Życie może być proste. Jeśli tęsknisz – powiedz, przyjedź, zaproś.
Jeśli coś ci się nie podoba – przyznaj to.
Jeśli chcesz coś zjeść – zjedz.
Jeśli nie masz pieniędzy – zarób, idź do pracy, sprzedaj stare rzeczy, wynajmij komuś pokój w swoim mieszkaniu.
Jeśli czekasz na telefon – zadzwoń.
Jeśli potrzebujesz uwagi – poproś o nią.
Jeśli chcesz się spotkać – zadzwoń, zaproponuj.
Jeśli chcesz porozmawiać – powiedz, że chcesz porozmawiać.
Jeśli potrzebujesz wolności – wyjedź, porozmawiaj, wyjaśnij.
Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, jeśli męczy cię pytanie – zapytaj.
Jeśli chcesz, by ktoś cię zrozumiał – wyjaśnij.
Jeśli ktoś cię wkurzył, ale tak, że niech zginie marnie – nie żałuj sobie słów.
Jeśli chcesz mieć czas tylko dla siebie – zorganizuj to.
Jeśli chcesz mieć fajną pracę – odejdź ze starej, znajdź nową.
Jeśli chcesz poznać przyjaciół – wyjdź do ludzi.
Jeśli kogoś nie kochasz – powiedz o tym.
Jeśli kogoś kochasz – powiesz o tym.
Jeśli się zgubiłeś – zapytaj o drogę.
Jeśli chcesz iść tańczyć – idź tańczyć.
http://www.tekstualna.pl/zycie-moze-byc-proste/
Reposted fromavooid avooid
10:01
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
10:00
09:59
09:59
09:59
1339 26da 500
Katowice "Zenit" (arch. Jurand Jurecki)
09:59
8154 9fc6 500
Wygrałam.
Reposted fromsomemistakes somemistakes viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl