Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2014

21:52
Ze wszystkich złych czasów powstają dobre wiersze.
— Wywiad z Marcinem Świetlickim, 7.11.14 r. Oświęcim
Reposted fromeazyi eazyi viamefir mefir

October 25 2014

22:01
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viafuckingweltschmerz fuckingweltschmerz

October 14 2014

13:38

"Tę wąską czarną gumkę, którą ściąga włosy,  Nocą nosi na ręce, żeby nie zginęła. Jej nocne obyczaje są zachwycające,  Długo by można na ten temat ."
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialouve louve

September 28 2014

13:24
październikowe i ostre powietrze
lepiej by smakowało w innym mieście, nie tu.
wsiąść do nocnego, pustego tramwaju,
drzemać tuż przy swym barwnym odbiciu
w zawilgoconej szybie - jechać, drzemać.
— Marcin Świetlicki
Reposted frommonikawolna monikawolna viasaphirka saphirka

August 23 2014

20:26
7763 98c8 500
Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol

August 22 2014

13:36

August 11 2014

15:08

Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.

— M. Świetlicki / Dwa dni wakacji
Reposted fromvesania vesania viaPicki91 Picki91

July 28 2014

18:38
Co mnie denerwuje? Nadęcie. Roszczeniowość. Celebrowanie. Włażenie do dupy prominentom. Pisanie esejów na zadany temat. Brak poczucia humoru. Brak lekkości.
— Marcin Świetlicki

June 10 2014

13:07
0753 c724 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaadriannak adriannak

April 17 2014

14:13
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromkyte kyte viadotkliwie dotkliwie

March 10 2014

20:47
Zobaczysz, jeszcze ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
18:47
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromlavendowy lavendowy viaiblameyou iblameyou

March 09 2014

19:30
Nie przyszedłem rozmawiać.
Nie przyszedłem się kłócić.
Nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrichardth richardth

March 07 2014

15:04
  Bo tak jak dzisiaj nie będzie już nigdy.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid

February 22 2014

20:56
Poranna, jednoosobowa kawa.
Poranne, jednoosobowe scrabble.
Wygrałem i przegrałem. Szereg przypadkowych
wyrazów się ułożył w tajny plan na dziś.
— M. Świetlicki
Reposted fromcomfortablynumb comfortablynumb

January 15 2014

21:44
"Każdy dotyk ma echo."
— Świetlicki

November 22 2013

21:50
Masz inną twarz niż w chwilach, kiedy wiesz, że patrzę.
Marcin Świetlicki.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapengin pengin

August 26 2013

18:14
PRZEPROWADZKA

z ło
do bro.
— Marcin Świetlicki

June 24 2013

10:22
7932 7bef
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaedenpath edenpath

June 23 2013

19:32
Wiesz chciałbym ci powiedzieć.
Ale nie mam którędy.
— Marcin Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl