Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2014

23:22
- Znaki szczególne. - Serce po lewej stronie
— Jarosław Borszewicz

October 22 2014

18:07
Daj znaleźć drogę
lub daj choć nie zbłądzić.
I światło daj,
ale takie, żeby nie oślepnąć.
Daj taką wiarę,
która nie daje pewności siebie.
Daj taką siłę,
która tylko broni.
Daj taki rozum,
którego nie opuszczą zmysły.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromrol rol

October 12 2014

18:11
Daj znaleźć drogę
lub daj choć nie zbłądzić.
I światło daj,
ale takie, żeby nie oślepnąć.
Daj taką wiarę,
która nie daje pewności siebie.
Daj taką siłę,
która tylko broni.
Daj taki rozum,
którego nie opuszczą zmysły.
— BORSZEWICZ
Reposted frompoezja poezja viamefir mefir

August 22 2014

20:04

1

tylko przy tobie
mogę leżeć w drewnianym łóżku
i nie myśleć - jakżesz ono podobne do trumny

2

tylko przy tobie
jestem strumieniem
który nie cierpi na zanik pamięci

3

tylko przy tobie
świat nie rozpada się
na dwadzieścia trzy strony

tylko przy tobie
zdarzają się takie kwadranse
w czasie których nie myślę o śmierci 

tylko przy tobie
umieram wolniej
ciszej
- po ludzku -

— Borszewicz
Reposted fromfutureiscoming futureiscoming

July 19 2014

10:53
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaczarnemajtki czarnemajtki

May 14 2014

17:12

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem

dwadzieścia trzy lata -
dwadzieścia trzy światy

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromrol rol

May 04 2013

21:04
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— J. Borszewicz
Reposted frompotrzask potrzask viaavooid avooid

March 07 2013

16:28

September 16 2012

16:48

szukam świata

w którym jedna jaskółka

czyni wiosnę

gdzie szewc

chodzi w butach

gdzie jak cię widzą

to dzień dobry

szukam świata

w którym

człowiek człowiekowi

człowiekiem

— Borszewicz
Reposted fromkaqla kaqla viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji

October 30 2011

11:19
Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.

Miałem iść do dentysty, 
ale przybłąkał mi się wiersz o tobie,
no i nie mam go z kim zostawić w domu.

Dobrze, że jesteś,
bo w zeszłym tygodniu „U Fukiera”
śmierć znowu pytała o mnie szatniarza.

Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.

Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień – 
i nie stworzył świata…
— Borszewicz
Reposted fromkaqla kaqla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl