Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2014

12:42
1643 02ed
The threat will unite them, you will lead them.
Reposted fromClaudiaWolf ClaudiaWolf viaelskede elskede

September 16 2014

18:24
7069 b2a4 500
Reposted fromr3xio r3xio

August 22 2014

17:14
9324 5686

Anders and Ser Pounce-a-lot II

Reposted fromlyannasblueroses lyannasblueroses
14:23

August 20 2014

19:16

- No dobrze. Nie wiem za bardzo jak cię o to poprosić.

- Poprosić mnie, o co?

- Jak to powiedzieć? Za każdym razem, jak znajdę się obok ciebie, czuję, że głowa mi zaraz pęknie. Nie mogę myśleć logicznie.

- Czuję dokładnie tak samo.

- Cóż, mam nadzieję, że jeśli chodzi o pękanie głowy, to w pozytywnym sensie. Chodzi o to: twoja obecność doprowadza mnie do szału, ale nie mogę wyobrazić sobie, bym mógł żyć bez ciebie. Nie wiem, jak jeszcze mógłbym to ująć. Chcę spędzić z tobą noc. Tutaj, w obozie. Może jest na to zbyt wcześnie, nie wiem, ale… wiem za to, co czuję.

- Chcesz spędzić ze mną noc? Jesteś pewien?

- Chciałem poczekać na idealny moment, idealne miejsce… ale ile można czekać? Gdyby wszystko było idealne, w ogóle byśmy się nie spotkali. My tak jakby… wpadliśmy na siebie. I mimo że chwili tej daleko było do doskonałości, zakochałem się w tobie. Nie chce już dłużej czekać. Ja… nigdy jeszcze tego nie robiłem. Wiesz o tym. Chcę być z tobą, póki to jeszcze możliwe. Na wypadek, gdybyśmy…

- Myślałam już, że nigdy o to nie poprosisz.

— DA:O Alistair with Female Human Warden
Reposted fromkurokamiira kurokamiira

August 15 2014

10:39
1075 af8c
Reposted fromDariusz Dariusz vianitael nitael

July 16 2014

10:53
4389 04a3

"Some women are lost in the fire. Some women are built from it."

Reposted fromamatore amatore viasephirath sephirath

May 06 2014

17:42
17:42

June 02 2013

17:01
17:01

May 28 2013

17:08
9838 94e4 500
Reposted fromhamburgerjack hamburgerjack

March 11 2013

20:37

February 23 2013

21:22
"My scottie dog will not pay your tyrannical toll!"
via Nimona chapter 6 - page 31 | Gingerhaze
Reposted fromcomics comics

December 08 2012

10:09

November 22 2012

18:16
8709 2aa4 500
Dragon Effect:  Origins

October 22 2012

20:09

September 15 2012

16:11
Reposted fromAluslaw Aluslaw

August 29 2012

09:53
1671 5b36

Dark the oceans, dark the sky,
Hush the whales and the ocean tide,
Tell the salt marsh and beat on your drum,
Gone their master, gone their son.

Reposted fromeverythingicreate everythingicreate

August 11 2012

21:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl