Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2014

17:24
Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue viacoconutmousse coconutmousse

July 30 2014

10:33
Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić.
— Albert Einstein

July 21 2014

18:48

June 11 2014

13:51
Nie wszystko, co się w życiu liczy da się policzyć.
— Albert Einstein

June 10 2014

08:30
Obłęd: powtarzać w kółko tą samą czynność oczekując innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted fromavooid avooid

May 29 2014

15:37
8320 3800
Tags: Motto Einstein
Reposted fromsavor savor viaedenpath edenpath

April 15 2014

21:30

March 29 2014

10:20
Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.
— Albert Einstein
Reposted fromrailus railus viafelicka felicka

March 22 2014

22:23
 Tak naprawdę niczego jeszcze nie zrozumiałeś, dopóki nie jesteś w stanie wyjaśnić tego swojej babci.
— Einstein
Reposted fromIriss Iriss viamyname myname

March 06 2014

18:01
Mój pacyfizm jest uczuciem czysto instynktownym; jestem pacyfistą, ponieważ mordowanie ludzi jest dla mnie czymś odrażającym. Moja postawa nie wynika z żadnej teorii intelektualnej, lecz oparta jest na najgłębszej antypatii, jaką żywię dla wszystkich przejawów okrucieństwa i nienawiści.
— A. Einstein

October 17 2013

21:13
Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam.
— Albert Einstein
Reposted fromihopeill ihopeill viastylte stylte

July 22 2013

20:10
Każdy z nas jest ignorantem,
lecz nie w tym samym zakresie.
— Albert Einstein
Reposted fromcalamities calamities

June 20 2013

17:35
Gdybym tylko mógł przekazać Ci choć cząstkę własnego szczęścia, abyś już zawsze była wolna od smutku i melancholii.
— Albert Einstein.

June 03 2013

15:18
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. 
— Albert Einstein

May 30 2013

11:25
Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.
— Albert Einstein
Reposted fromeldrianne eldrianne viafelicka felicka

May 14 2013

16:41
Szalestwem jest robienie w kółko tej samej rzeczy i oczekiwanie różnych rezultatów.
— A. Einstein
Reposted fromkonwalia konwalia vialabellavita labellavita

May 04 2013

19:46
Człowiek powinien poszukiwać tego, co jest, a nie tego, co jego zdaniem powinno być.
— Albert Einstein
Reposted fromlittledarling littledarling

April 23 2013

21:03
Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
— Albert Einstein
Reposted fromakallabeth akallabeth

April 07 2013

10:39
Wyobraźnia jest wszystkim. Stanowi zapowiedź nadchodzących atrakcji życia.
— Albert Einstein
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viatypromantykaq typromantykaq

March 29 2013

12:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl