Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

07:56
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Tags: Quotes Kuczok

November 24 2014

22:58
Śniły mi się twoje buty obok moich.
— Wojciech Kuczok
Tags: Quotes Kuczok
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaoxygenium oxygenium

November 16 2014

22:33
  Wyglądało na to, że byliśmy sobie potrzebni.
— Wojciech Kuczok
Tags: Quotes Kuczok
Reposted fromIriss Iriss viamasterrpiece masterrpiece

September 13 2014

12:29
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Tags: Quotes Kuczok

August 19 2014

20:43
Wie pan co to znaczy dojść do siebie? Niechże pan znów kroczy zdecydowanie w obranym kierunku, ale na końcu drogi niech sam pan na siebie czeka - pan we własnej osobie, tej oczyszczonej z toksycznych wspomnień.
— Wojciech Kuczok
Tags: Quotes Kuczok
Reposted fromunr-eal unr-eal
17:53
Musisz być czujny. Wiedzieć jakich pytań nie zadawać. Kiedy milczeć. Dotykać. Kiedy być. A kiedy zniknąć. Chcę być przy Tobie pewna, że będziesz dokładnie wtedy i w takim stopniu żebym Cię czuła. A jednocześnie za Tobą tęskniła. I nigdy się nie odwracaj do mnie w łóżku plecami
— Wojciech Kuczok
Tags: Quotes Kuczok
Reposted fromswojszlak swojszlak viamasterrpiece masterrpiece

August 04 2014

20:32
- Nie patrz na mnie z politowaniem.
- Patrzę na ciebie z miłością.
— W. Kuczok
Tags: Quotes Kuczok
Reposted fromwynne wynne

May 14 2014

17:09
Pewnych spraw nie można po prostu przegadać, trzeba je sobie raz na zawsze wymilczeć, żeby uniknąć nieporozumień.
— Wojciech Kuczok
Tags: Quotes Kuczok

April 25 2014

21:20
Nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
— Wojciech Kuczok, "Senność"
Tags: Quotes Kuczok
Reposted fromchujawa chujawa viabulbrrr bulbrrr

February 19 2014

11:56
Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.
— Wojciech Kuczok, Senność
Tags: Quotes Kuczok
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaasz asz

January 25 2014

13:53
Krew tęskni zamiast tętnić.
— Kuczok
Tags: Quotes Kuczok

December 19 2013

15:20
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— - Wojciech Kuczok -
Tags: Quotes Kuczok
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaadriannak adriannak

November 11 2013

21:58
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Tags: Quotes Kuczok
Reposted frommoscow moscow viamyname myname

July 08 2013

15:07
Śniły mi się twoje buty obok moich.
— Wojciech Kuczok, "Senność"
Reposted fromdenim denim viaCamilla Camilla

March 30 2013

10:53
Każdej nocy śnią mi się Twoje buty obok moich.
— Wojciech Kuczok - Listy miłosne
Tags: Quotes Kuczok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl