Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

20:11
5338 87d0 500
Tags: Movies Leon
Reposted frommarzyciel marzyciel viamyzone myzone

November 24 2014

18:41
9553 be8d
Tags: Love Movies
Reposted fromunco unco viaoxygenium oxygenium

November 19 2014

19:37
Jeśli to jest coś warte, to nigdy nie jest za późno, ani nigdy za wcześnie jak w moim przypadku, by być osobą, którą chcesz być. Nie ma limitu czasu. Przestajesz, kiedy chcesz. Możesz się zmienić albo nie. Tu nie ma zasad. Możemy uczynić z siebie coś najlepszego lub najgorszego.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Tags: Quotes Movies

November 11 2014

15:45
Tags: Movies Gifs
Reposted fromtwice twice viakocieserce kocieserce

November 08 2014

22:20
1168 76ff
Reposted fromnyaako nyaako viakurokamiira kurokamiira

November 03 2014

19:06
8021 ce01
Tags: Movies TFIOS
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelskede elskede
18:52
4321 8908

Masculin Féminin (1966)

Tags: Love Gifs Movies
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamefir mefir

November 01 2014

18:43
Tags: Movies Gifs Love
Reposted fromweightless weightless viaoxygenium oxygenium

October 25 2014

16:00
13:38
"Grow up"
"Find a good job"
"Be a responsible adult"
"Get some social life"

   
Reposted fromjaskier jaskier
11:22
4258 6cd5
Tags: Movies Gifs
Reposted fromanananana anananana viamefir mefir

October 23 2014

17:52
4195 7843
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viamefir mefir

October 20 2014

17:38
tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo3_500.gif (500×200)tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo5_500.gif (500×200)tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo4_500.gif (500×200)tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo6_500.gif (500×200)tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo2_500.gif (500×200)tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo1_500.gif (500×200)tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo7_500.gif (500×200)tumblr_nd44syU4f01rdb8pjo8_500.gif (500×200) manhattan love story
Reposted frompapaja papaja viamefir mefir

October 08 2014

19:33
4589 306d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaadriannak adriannak

October 07 2014

19:59
4645 429a
Reposted fromshepard shepard

October 03 2014

23:01
8458 21d6
Reposted fromThousandMiles ThousandMiles viamefir mefir

October 01 2014

18:43
9322 f8b5
Tags: Movies Gifs TFIOS
Reposted fromnosmile nosmile viadotkliwie dotkliwie

September 29 2014

13:34
3302 52c4
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks vianoexist noexist

September 25 2014

14:36
3367 8ee5 500

Seppuku. Masaki Kobayashi (1962)

Reposted fromraZe raZe viasoadysta soadysta

September 22 2014

17:18
0043 43c0
Reposted fromstrangeee strangeee viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl