Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

21:45
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaiblameyou iblameyou

November 13 2014

22:00
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaavooid avooid

November 02 2014

11:12
Bo na cmentarzu świat wydaje się jakby tylko odbiciem cmentarza. A nawet gdy się tak wędruje między grobami niepewność człowieka nachodzi, czy sam gdzieś tutaj nie leży, tylko musiałby się poszukać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie.
Reposted frommhsa mhsa viasaphirka saphirka

October 22 2014

20:52
Nie staraj się tak za wszelką cenę być silny. Siła odgradza nas od innych ludzi.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlifeless lifeless viacoconutmousse coconutmousse
19:11
Tak się zastanawiam, czy człowiek współczesny odnajdzie kiedyś swoje miejsce, od którego teraz ucieka. Świat jest dzisiaj zaludniony nomadami. Wszyscy są w ruchu, chcą gdzieś jechać, bolą ich własne domy. Ta ucieczka, w moim przekonaniu, jest podszyta lękiem metafizycznym, lękiem przed bliżej nieokreśloną, ale być może przeczuwaną katastrofą, a przede wszystkim lękiem przed śmiercią, która jak nigdy przedtem stała się dotkliwością naszej świadomości. 
— Wiesław Myśliwski, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/275758,1,rozmowa-z-wieslawem-mysliwskim.read
Reposted fromlifeless lifeless viapeasorela peasorela

August 23 2014

09:31
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromblueinsane blueinsane

August 01 2014

08:41
Musiałem ją nieraz prosić, żeby nie wstydziła się swojego ciała. Zawsze z lękiem spoglądała, czy na nią patrzę, kiedy się rozbierała. Zawsze było:
- Zgaś światło.
- Dlaczego?
- Zgaś, proszę cię.
- Ale dlaczego?
- Nie rozumiesz?
Nie rozumiałem. Nie podejrzewała zapewne, że gdy patrzyłem na nią, jak się rozbierała, czułem coś takiego, jakbym stawał się bogatszy o wszystkie jej obolałości, o jej cierpienia, o jej przemijanie. Też wiele przeżyłem, lecz nie było to dla mnie takie ważne, jak to, czym ona była naznaczona. Nie, nie o to chodzi, że współcierpiałem z nią. Czy zresztą miłość potrzebuje współcierpienia? Chodzi mi o to, że odczuwałem jej istnienie jako moje istnienie. Pyta pan, co to znaczy? To, że jakby pan całe brzemię czyjegoś istnienia pragnął wziąć na siebie. Jakby pan pragnął tego kogoś w ogóle zwolnić z konieczności istnienia. Jakby pan pragnął za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. A to coś innego niż współcierpienie, jak się je na ogół rozumie. Na samą taką, choćby wyobrażoną, możliwość czułem, że chce mi się znowu żyć. Mówi pan, że to niemożliwe. Możliwe, że niemożliwe. Tylko wobec tego co powinno być miarą miłości? Jeśli pod tym nic nie znaczącym słowem pan i ja to samo byśmy rozumieli? Według czego mielibyśmy ją odczuwać? Według pożądania ciała? Ciało ma swój kres i dużo, dużo wcześniej, nim śmierć przyjdzie.
— Myśliwski, mistrz.
Reposted fromrol rol

July 27 2014

09:29
Głos potrafi nieraz więcej powiedzieć, niż gdyby się życie z kimś spędziło. (...) głos nigdy mnie nie zawiódł. Po głosie nieraz poznawałem, czy ktoś jest godny zaufania, czy nie, czy z kimś mógłbym wejść w zażyłość, czy nie. Nawet jeśli tego kogoś dopiero poznałem. Głos, według mnie, to sejsmograf wewnętrzny człowieka. Słowami może człowiek czasem nic nie powiedzieć. Głosem musi. Wszystko może w maskę oblec, głosu nie.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie

June 20 2014

13:08
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromTimeRush TimeRush viastylte stylte

June 01 2014

20:53
(…) nie od murowania, tynkowania, spawania czy szklenia okien trzeba zacząć nowy świat budować, lecz od muzyki. I gdyby Bóg od muzyki zaczął, niepotrzebny byłby żaden nowy świat.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viafelicka felicka

May 01 2014

19:03
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. (...)
— Wiesław Myśliwski, 'Ostatnie rozdanie'.
Reposted fromsonaive sonaive viabulbrrr bulbrrr

April 17 2014

18:45
Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromaisha89 aisha89

April 09 2014

21:10
Pamięci nie obowiązuje wzajemność (...).
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted from21gramow 21gramow viaavooid avooid
18:01
Śmiech to zdolność człowieka do obrony przed światem, przed sobą. Pozbawić go tej zdolności to uczynić go bezbronnym.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma viacudoku cudoku

September 01 2013

14:08
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nig­dzie iść bo kocham Cię tu i teraz. 
— Wiesław Myśliwski

July 13 2013

21:24
Wo­bec płaczu każde słowo jest nieme, żeby nie po­wie­dzieć, upadłe.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viacudoku cudoku

July 12 2013

23:22
Powinno się o czymś miłym myśleć, kiedy chce się zasnąć.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

July 10 2013

11:38
[...] ja właśnie płakałem. Nie po wierzchu. Czułem coś takiego, jakby z drugiej strony moich oczu łzy do wewnątrz mnie spływały. Doświadczył pan może takiego płaczu?
— Wiesław Myśliwski

July 06 2013

21:43
Książki, powiedział mi kiedyś, gdy wyszedłem do niego na rusztowanie, to jedyny ratunek, żeby człowiek nie zapomniał, że jest człowiekiem. On w każdym razie nie mógłby bez książek żyć. Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromolewka olewka viacudoku cudoku

May 20 2013

16:41
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl