Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2014

13:26

October 30 2014

16:32
2013 619e
Tags: Motto Nindō

October 26 2014

18:21
2510 e5ab 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viakeep-going keep-going

October 25 2014

16:00

October 05 2014

10:23
Śmiać się często i mocno kochać; Zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i przywiązanie dzieci; Zasłużyć na uznanie uczciwych krytyków i znieść zdradę fałszywych przyjaciół; Cieszyć się pięknem; Znajdować w innych to, co najlepsze; Dawać siebie, nie oczekując nawet przez chwilę zapłaty; Uczynić świat trochę lepszym, zostawiając po sobie zdrowe dziecko, uratowaną duszę, kawałek wyplewionego ogrodu czy poprawę warunków społecznych; Bawić się oraz śmiać z entuzjazmem i śpiewać z zachwytu przez całe życie; Wiedzieć, że choć jeden człowiek mógł zaczerpnąć głębszego oddechu, bo żyliśmy. To znaczy odnieść sukces
— -Emerson
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viadotkliwie dotkliwie

September 29 2014

13:35
Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.
— Mikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid

September 14 2014

20:34
Śmiać się często i mocno kochać; Zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i przywiązanie dzieci; Zasłużyć na uznanie uczciwych krytyków i znieść zdradę fałszywych przyjaciół; Cieszyć się pięknem; Znajdować w innych to, co najlepsze; Dawać siebie, nie oczekując nawet przez chwilę zapłaty; Uczynić świat trochę lepszym, zostawiając po sobie zdrowe dziecko, uratowaną duszę, kawałek wyplewionego ogrodu czy poprawę warunków społecznych; Bawić się oraz śmiać z entuzjazmem i śpiewać z zachwytu przez całe życie; Wiedzieć, że choć jeden człowiek mógł zaczerpnąć głębszego oddechu, bo żyliśmy. To znaczy odnieść sukces
— -Emerson
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaavooid avooid

September 07 2014

21:15
19:49
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted frompesy pesy
16:41
3254 1f5e
Tags: Motto Nindō
Reposted frominspire inspire viaexistential existential
10:39
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
— muzułmanka, ścigana przez policję za przejście na chrześcijaństwo/ Szymon Hołownia- ,,Last minute"
Reposted fromaynis aynis viaavooid avooid

September 04 2014

09:14
1. To, że ludzie nie kochają cię według twojego własnego wyobrażenia, nie znaczy, że nie kochają cię najlepiej jak umieją.
2. To, co mówisz o innych, dużo mówi o tobie, a nie o nich.
3. Masz w życiu dwie ręce - jedną, żeby pomagać sobie a drugą - żeby pomagać innym.
4. Szacunek do siebie to podstawa.
5. Jeśli stajesz przed trudnym wyborem - kierować się rozumem czy sercem? - to pamiętaj, aby zawsze przynajmniej dopuścić rozum do głosu.
6. Otaczaj się wszystkim, co pozytywne, a to wpłynie na ciebie tak samo - analogicznie ze wszystkim, co negatywne.
7. Podejmuj decyzje.
8. Nie uganiaj się za ludźmi, których nie obchodzisz.
9. Nienawiść to domena ludzi słabych.
Tags: Quotes Nindō
Reposted fromtatianka tatianka viasaku saku

September 01 2014

17:20
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz.
— Clarissa Pinkola Estés, "Biegnąca z wilkami"

August 30 2014

17:22
4479 9e12 500
Reposted fromfelicka felicka viakeep-going keep-going

August 26 2014

21:02

Co robić żeby nauczyć się myśleć pozytywnie

 

 • Zmienić język na pozytywny – starannie dobierać słowa
 • Nie pozwalać sobie na trwanie w negatywnych myślach
 • Nie martwić się o przyszłość i nie koncentrować się nadmiernie na przeszłości
 • Dużo ruchu
 • Jeść raczej lekkie potrawy
 • Otaczać się ludźmi myślącymi pozytywnie
 • Nie oglądać programów informacyjnych i kryminałów oraz innych ciężkich filmów
 • Nie czytać prasy brukowej
 • Oglądać komedie
 • Śmiać się i żartować.
 • Postawić sobie za cel znalezienie czegoś pozytywnego nawet w ogólnie niedobrej sytuacji
 • Wieczorem zapisać 40 pozytywnych wydarzeń mijającego dnia
 • Ugryźć się w język… zamiast opowiadać kolejną zasłyszaną przykra historię
 • Lepiej ich nie słuchać
 • Nosić kolorowe ubrania
 • Nauczyć się przełączać i programować na  inny ogląd sytuacji
 • Śpiewać, gwizdać, słuchać wesołej muzyki
 • Tańczyć
 • Chodzić nieco szybszym krokiem, energicznie
 • Mieć przyjaciół
 • Sprawić sobie zwierzaka
 • Pomagać innym
 • Często przebywać na łonie natury
 • Wypłakać się, jeśli trzeba i zacząć żyć.

/      Iwona Majewska – Opiełka                    

Reposted fromtinks tinks viakeep-going keep-going

August 25 2014

13:46
9601 394d
Tags: Motto Nindō
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viakeep-going keep-going
13:38
9081 471d
Tags: Motto Nindō

August 24 2014

19:12
6762 baa6 500
Tags: Motto Nindō Love
Reposted fromtinks tinks viaexistential existential
11:05
2476 3561
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
10:36
5961 c9bf
Tags: Motto Nindō
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakeep-going keep-going
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl