Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2014

17:53
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromSabela Sabela viasaphirka saphirka

October 25 2014

11:24
A przecież biel
najlepiej opisać szarością
ptaka kamieniem
słoneczniki
w grudniu

dawne erotyki
bywały opisami ciała
opisywały to i owo
na przykład rzęsy

a przecież czerwień
powinno opisywać się
szarością słońce deszczem
maki w listopadzie
usta nocą

najplastyczniejszym
opisem chleba
jest opis głodu
jest w nim
wilgotny porowaty ośrodek
ciepłe wnętrze
słoneczniki w nocy
piersi brzuch uda Kybele

źródlanym
przezroczystym opisem
wody
jest opis pragnienia
popiołu
pustyni
wywołuje fatamorganę
obłoki i drzewa wchodzą
w lustro

Brak głód
nieobecność
ciała
jest opisem miłości
jest erotykiem współczesnym
— Tadeusz Różewicz "Szkic do erotyku współczesnego"
Reposted fromrol rol

September 26 2014

08:22

Ręce można też ogrzać
i o garnuszek
w którym jest gorąca kawa

jeśli na świecie
jest już tak zimno
(...)

— Tadeusz Różewicz "Ciepło"
Reposted fromrol rol

September 12 2014

20:20
6680 0c44 500
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viastylte stylte

August 24 2014

11:05
2476 3561
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka

June 05 2014

20:33

to nieprawda, że mówię o pogodzie
mówię o nim
to nieprawda, że mówię o sukni
mówię o nim
to nieprawda, że mówię o deszczu
mówię o jego ustach

to nieprawda że ona mówi o obiedzie
ona mówi o nim
to nieprawda że ona mówi o pogodzie
ona mówi o nim
mówiąc o sobie mówi o nim

cisza

nie mam o czym mówić
kiedy nie mówię o nim

— różewicz.
Reposted fromrol rol

May 12 2014

18:38
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz

May 08 2014

20:02
Teraz zawsze jestem sobą. Tak długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz

April 24 2014

20:18
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
— Tadeusz Różewicz (1921-2014), "Ocalony"
Reposted fromalsai alsai
19:52
Poetą jest ten który pisze wiersze
I ten który wierszy nie pisze

Poetą jest ten który zrzuca więzy 
I ten który więzy sobie nakłada

Poetą jest ten który wierzy
I ten który uwierzyć nie może

Poetą jest ten który kłamał
I ten którego okłamano

Ten który upadł
I ten który się podnosi

Poetą jest ten który odchodzi
I ten który odejść nie może
— Tadeusz Różewicz - ponieważ odszedł mój ulubiony poeta
15:26
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, "Wśród wielu zajęć"
Reposted from1923 1923 viadefying-gravity defying-gravity

October 03 2013

12:36
Ciało zasypiając
szepcze do siebie
poufnie
jesteś jedyne niepowtarzalne
czujesz o moja dłoni
ciepło moje
czy czujesz jak żyję pulsuję
pod tobą
czujesz jak się prężę
węszę zdobycz

Tamtej nocy
moje ciało pragnęło
pożądało twojego
skradało się
skakało do gardła
Zasłony
jak bandaże
spowiły związały
utaiły ranę twego ciała

jak wyjąć
wyłuskać
z tych zasłon
słów gestów
jak wydobyć
twoją cielesność
wyjawić
płeć

Nasze ręce
były mądrzejsze od nas
usta mądrzejsze od słów
byliśmy jak
zwierzęta zanurzone
w przyśpieszonym oddechu

zwierzęta
które rozmnożyły się
tak zatrważająco
nieobliczalnie
w XX wieku
zwierzęta tajemnicze
które urodziły boga
a potem go zabiły
— Tadeusz Różewicz "Zasypiając"

August 07 2013

18:16
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz, "Jak dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku

July 23 2013

21:32
Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viausmiechprosze usmiechprosze

July 04 2013

20:58
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— T. Różewicz
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity

July 01 2013

12:58
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz/Kartoteka
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viafelicka felicka

May 27 2013

18:46
bylejakość ogarnia masy i elity
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromsomersby somersby vialabellavita labellavita

April 08 2013

15:57
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted frommefir mefir viadelikatnienie delikatnienie

December 09 2010

17:14
Jestem tak pusty że można wybudować w moim
wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe
teatr boisko zajezdnię tramwajową.
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl