Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2014

16:19
Trzeba kochać człowieka... ale jaki on trudny do kochania! Tak samo jak nie można być optymistą, nie doświadczywszy dogłębnie pesymizmu, nie można kochać ludzi w sposób czysty, bez cienia nienawiści. Każde uczucie niesie ze sobą zawsze swoje przeciwieństwo. I każdy musi w sobie wyważyć proporcje pomiędzy nimi.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Małżeństwo we troje
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromsaphirka saphirka

August 25 2014

15:36
Przyjaźń to rzecz dziwna. Podczas gdy w miłości mówimy o miłości, między prawdziwymi przyjaciółmi nie mówi się o przyjaźni. Przyjaźń czynimy, nie nazywając jej, ani jej nie komentując.
— Eric Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromtupfen tupfen viadotkliwie dotkliwie

July 17 2014

18:33
Nie ma nic bardziej względnego niż piękno. Jedna róża to piękno. Dziesięć róż to coś drogiego. Sto róż to nuda.
— Kiedy byłem dziełem sztuki - Eric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromfuckingweltschmerz fuckingweltschmerz

June 10 2014

08:44
(...) codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Oskar i Pani Róża"
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromjakoob jakoob viaholdyourbreath holdyourbreath

May 12 2014

11:08
Bohaterstwo nie polega na zemście, ale na zdobywaniu siły, aby żyć, godzina po godzinie, dzień po dniu." Kto to jest bohater? Ten, kto sie nie poddaje, nie unika odpowiedzialności, pokonuje przeszkody, aby iść naprzód. Jego psychicznym orężem są odwaga, wytrwałość, optymizm.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Kiki van Beethoven
Tags: Quotes Schmitt
Reposted frompuella13 puella13 viaavooid avooid

April 26 2014

09:19
"...Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem."
— Éric-Emmanuel Schmitt 'Trucicielka i inne opowiadania'
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromairyfairy airyfairy viaPicki91 Picki91

April 09 2014

21:12

Im dłużej na ciebie czekałam, tym bardziej mi ciebie brakowało.

— Eric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon

April 05 2014

21:57
No, bardzo pana proszę, będziemy się codziennie widywać, będę szczęśliwa i może pan też.
— Éric Emmanuel Schmitt - Kiedy byłem dziełem sztuki
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromIriss Iriss viaelskede elskede
18:20
Dużo spaliśmy, dużo marzyliśmy, leżeliśmy blisko siebie, przytuleni, opowiedzieliśmy sobie swoje życie.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Tags: Quotes Schmitt

March 27 2014

19:18
"Dokąd się udajemy, kiedy śpimy, i skąd wracamy każdego poranka, gdy budzimy się z opuchniętymi oczyma i zmierzwionym włosem, bardziej jeszcze zmęczeni niż przed udaniem się na spoczynek?"
— Éric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromhejhejter hejhejter

March 26 2014

21:59
  Szczęście domaga się krótkich zdań.
— Éric Emmanuel Schmitt - Kiedy byłem dziełem sztuki
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromIriss Iriss

March 18 2014

22:54
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromromesanatomy romesanatomy viaforyou foryou

December 19 2013

15:20
Właściwię nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— "Oskar i pani Róża" Éric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted frommadlenaa madlenaa viaadriannak adriannak

December 12 2013

20:51
Chciałabyś, żeby miłość dowiodła ci, że istnieje. Nie tędy droga. To ty masz dowieść, że istnieje.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromyourtitle yourtitle viacudoku cudoku

November 16 2013

20:37
Nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę chcieć Cię pocałować.
— Eric Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
20:35
  Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Ulisses z Bagdadu
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromIriss Iriss viakaqla kaqla

October 08 2013

18:42
Po co szlochać, skoro mamy siłę, by smakować życie? Po co obwieszczać wszem i wobec swe zniechęcenie, zarażać tchórzostwem? Jeśli nasze ciała przekazują sobie życie, to czy dusze muszą robić coś przeciwnego? Skoro z rozkoszy mogą rodzić się dzieci, to dlaczego intelekt miałby rozsiewać nicość?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Moje życie z Mozartem
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromstylte stylte

September 29 2013

09:48
- Młody przyjacielu, każdy z nas ma trzy formy życia. Życie materialne: jesteśmy ciałem. Życie umysłowe: jesteśmy świadomością. I życie dyskursywne: jesteśmy tym, co o nas mówią. Pierwsze życie, życie cielesne, nie zależy od nas, nie mamy wpływu na to, czy będziemy niscy czy garbaci, ani na to, że będziemy dorastać, ani że się zestarzejemy, podobnie jak to, że się rodzimy i umieramy. Drugie życie, to od świadomości, okazuje się się z kolei bardzo zawodne : możemy sobie uświadamiać tylko to, co jest, to, czym jesteśmy, dość powiedzieć, że świadomość jest tylko lepkim łagodnym pędzlem, który przylega do rzeczywistości. Jedynie trzecie życie pozwala nam ingerować w nasz los, oferuje nam teatr, scenę, publiczność; wywołujemy, dementujemy, tworzymy wrażenia innych, manipulujemy nim; jeżeli jesteśmy zdolni, to, co mówią inni, zależy od nas.
— Éric-Emmanuel Schmitt - "Kiedy byłem dziełem sztuki"
Tags: Quotes Schmitt
Reposted frompuella13 puella13 viaavooid avooid

August 01 2013

16:39
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Tags: Quotes Schmitt

July 24 2013

14:49
„Mieć” zaufanie. Nigdy się nie „ma” zaufania. Zaufanie to nie jest coś, co się posiada. To coś, czym się obdarza. „Darzy się” zaufaniem.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl