Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2014

20:03
Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę
— Janusz Leon Wiśniewski – Samotność w Sieci
Reposted fromSabela Sabela viaOleLukoje OleLukoje

November 07 2014

14:53
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaavooid avooid

September 24 2014

18:37
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wisniewski - Samotność w sieci.
Reposted fromnutt nutt viaadriannak adriannak

August 29 2014

16:25
Co ciekawiło babcię Martę, że trwała przy dziadku przez trzydzieści lat? Miał przecież dość czasu, aby jej wszystko o sobie opowiedzieć. A może nie opowiedział wszystkiego? Może ta ciekawość to jak ciekawość o poranku, po przebudzeniu – co dzisiaj się wydarzy? I co wydarzy się nie tylko mnie, ale temu komuś, kto budzi się obok mnie? Co wydarzy się nam. Może to właśnie jest ta ciekawość, dla której ludzie chcą być ze sobą?
— Janusz Leon Wiśniewski – Bikini

August 26 2014

13:07
...dużo myślałem o miłości. O tej, dla której wszystko stawia się na jedną kartę i o tej, dla której nie robi się nic, pozwalając jej umrzeć. A przecież nie musi być tak skrajnie, może być inaczej.
Ile czasu musi upłynąć w życiu człowieka, aby zrozumiał, że miłość trzeba pielęgnować?
— J.L.Wiśniewski
Reposted frombanshe banshe viasaphirka saphirka

August 19 2014

19:50
Nie wiedziałem tak naprawdę, od którego momentu kobieta staje się "moją", ale przypuszczam, że to się wydarza, gdy nie wstydzę się przy niej płakać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viaavooid avooid

August 18 2014

18:23
Objadali się czereśniami zerwanymi z rosnącego przy oknie drzewa i robili zawody w pluciu pestkami na odległość. A potem znowu w łóżku, zlizywała łakomie z jego warg, brody, szyi i brzucha lepkie czerwone strużki czereśniowego soku.
Reposted frommartinif16 martinif16

August 09 2014

12:19
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viadotkliwie dotkliwie

August 07 2014

20:46
(...) miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać przetrwać katar i długie wieczory, a jak już będzie zimno, rozpalać razem w piecu.
— J.L. Wiśniewski - Martyna

August 02 2014

19:47
Żeby przeżywać życie, trzeba widzieć w nim sens. Żeby chcieć rano wstać z łóżka, trzeba widzieć w tym jakiś cel.  
— Janusz Leon Wiśniewski

July 28 2014

20:56
“(…) miał być, (…) opiekować się jej komputerem, zauważać nowe buty lub nowy kolor lakieru na paznokciach, kupować dla niej książki, przypominać, żeby zadzwoniła do ojca i całować jej szyję.”
— -Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromUndomiel Undomiel viaavooid avooid

July 24 2014

15:01
Pragnę popełnić akt dotykania.
— Opowieść Podręcznej
Reposted fromteaholic teaholic viaunusual unusual

July 07 2014

21:25
  Potrzebuje Pani dotyku w trakcie spaceru?
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid

June 26 2014

09:17
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
Reposted fromte-quiero te-quiero viapengin pengin

June 12 2014

14:30
  I to jest bardzo wzruszające. Taka miłość, która nieustannie jest pełna zabiegania o siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viapengin pengin

June 11 2014

13:08
Pamięć to funkcja emocji.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaavooid avooid

June 08 2014

09:31
  Serce przestaje boleć, jak je zająć kimś innym albo książki czytać.
— Janusz Leon Wiśniewski - Grand
Reposted fromIriss Iriss viaoxygenium oxygenium

May 31 2014

17:25
8122 c605 500
S@motność w sieci..
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaedenpath edenpath

May 29 2014

15:41
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski

May 28 2014

15:33
I to jest bardzo wzruszające. Taka miłość, która nieustannie jest pełna zabiegania o siebie.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl