Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2020

18:27
0352 a068 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:27
0356 940c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:26
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
18:26
0386 41a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
18:26
Reposted fromFlau Flau viaavooid avooid
18:25
18:22
Smutek jest spowodowany inteligencją. Im bardziej rozumiesz pewne rzeczy, tym bardziej nie chcesz ich rozumieć.
— Charles Bukowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoxygenium oxygenium
18:14
0530 0b4f
18:13
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska

June 26 2020

23:22
5954 fbe9 500
Reposted frommrocznakatia mrocznakatia
17:20
1571 606a
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viaoxygenium oxygenium
17:20
8814 9d3a 500
Reposted frompiehus piehus viaoxygenium oxygenium
17:20
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
17:19
Z biegiem czasu najbardziej docenia się małe rzeczy. Codzienność, truskawki w czerwcu, huśtawkę na tarasie, działający piekarnik, wyjazd jesienią nad polskie morze, pomalowane paznokcie, wygodne buty, czas na herbatę, kupioną spódnicę w kwiaty, każdy nowy liść i pąk w ogrodzie, rodziców obok, dobry serial, chrapanie psa, bliskość lasu i drzew, deszczowe dni i to, że wciąż jesteśmy razem. 
— doubleespresso

June 25 2020

16:40
16:37
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viaoxygenium oxygenium

June 23 2020

19:07
4048 b05a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium

June 21 2020

22:10
7650 63d7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
22:10
7652 4967 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
22:07
8470 a13a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...