Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

19:29
5738 0fdd
Reposted fromamphetamine amphetamine
19:28
Reposted fromshakeme shakeme viadotkliwie dotkliwie
19:28
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viadotkliwie dotkliwie

November 07 2019

21:09
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromidzswojadroga idzswojadroga via12czerwca 12czerwca
21:00
3201 820d 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianuwanda nuwanda
20:59
7969 ba3b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viashampain shampain
20:51
19:23
3013 e03e 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viaavooid avooid
19:23
2565 c34f 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaavooid avooid
19:22
0255 cc63
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viadzony dzony
19:22
1470 f121 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
19:20
19:19
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
19:19
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viabigevilgrin00 bigevilgrin00

November 06 2019

21:29
0457 754b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
21:24
21:23
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viadotkliwie dotkliwie

November 05 2019

15:14

November 04 2019

21:13
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
20:50
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...