Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

17:48
9409 d949 500
Reposted fromcogitavi cogitavi
17:48
9412 df96 500
Reposted fromcogitavi cogitavi
17:48
9416 cb31
Reposted fromcogitavi cogitavi

January 17 2020

23:34
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
23:33
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagabrielle gabrielle
23:24
5029 bdc6
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
23:10
1046 40ac 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
23:09
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlovvie lovvie
23:08
2061 efc0
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues

January 15 2020

21:23
21:14
21:11
0773 f352 500
Warsaw City Lights via Ron Garan photos
19:15
1589 05f3 500
Reposted fromyikes yikes
19:14
1688 711f 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

January 14 2020

21:21
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viacarmenluna carmenluna
21:19
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viaikari ikari
21:14
1155 f245
Reposted fromgainaxing gainaxing viailovegreen ilovegreen
21:09
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
21:07
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione

January 13 2020

20:23
0908 2e9a 500
Klavdia Osheva (1919 - 1994) - City Project (1967)
Reposted fromartfucksme artfucksme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl