Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2014

21:52
Reposted fromeazyi eazyi viamefir mefir

October 25 2014

22:01
Reposted fromIriss Iriss viafuckingweltschmerz fuckingweltschmerz

October 14 2014

13:38

"Tę wąską czarną gumkę, którą ściąga włosy,  Nocą nosi na ręce, żeby nie zginęła. Jej nocne obyczaje są zachwycające,  Długo by można na ten temat ."
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialouve louve

September 28 2014

13:24
Reposted frommonikawolna monikawolna viasaphirka saphirka

August 23 2014

20:26
7763 98c8 500
Reposted fromrol rol

August 22 2014

13:36

August 11 2014

15:08
Reposted fromvesania vesania viaPicki91 Picki91

July 28 2014

18:38

June 10 2014

13:07
0753 c724 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaadriannak adriannak

April 17 2014

14:13
Reposted fromkyte kyte viadotkliwie dotkliwie

March 10 2014

20:47
18:47
Reposted fromlavendowy lavendowy viaiblameyou iblameyou

March 09 2014

19:30
Reposted fromrichardth richardth

March 07 2014

15:04
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid

February 22 2014

20:56
Reposted fromcomfortablynumb comfortablynumb

January 15 2014

21:44
"Każdy dotyk ma echo."
— Świetlicki

November 22 2013

21:50
Masz inną twarz niż w chwilach, kiedy wiesz, że patrzę.
Marcin Świetlicki.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapengin pengin

August 26 2013

18:14
PRZEPROWADZKA

z ło
do bro.
— Marcin Świetlicki

June 24 2013

10:22
7932 7bef
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaedenpath edenpath

June 23 2013

19:32
Wiesz chciałbym ci powiedzieć.
Ale nie mam którędy.
— Marcin Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl