Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2013

14:57
Krzyczę w poduszkę swoje imię martwe.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromowlvision owlvision viaiblameyou iblameyou

May 30 2013

14:02

Chmurzy się. Deszcz nie zmyje wszystkiego. 

— M. Świetlicki
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaiblameyou iblameyou

May 25 2013

09:45
1412 0c55 500
M.Świetlicki 'Nie się', Jeden.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel

May 22 2013

17:46
Nie ma sensu młodzieży nic radzić i udzielać błogosławieństw. Jak młodzież zdolna, to poradzi sobie sama
— Świetlicki

May 19 2013

07:37
Mam już jeden nóż w plecach
i nie ma tam miejsca
na następne.
— M. Świetlicki
Reposted frommrsantares mrsantares viaeldrianne eldrianne

May 10 2013

13:15
Miała dzisiaj wyjechać i z ulgą została.
Miałem dzisiaj sam zasnąć i z ulgą zasypiam
czując ją obok siebie Po pokoju błądzi
czas pytająco. Nie odpowiadamy.
— Świetlicki, 29 listopada 1987
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viaasz asz

May 08 2013

14:07

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy,
w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła,
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca,
niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu
mam życie, ona mi je robi.

April 30 2013

20:47
Leżę, patrzę w podłogę i nie chcę.
— M. Świetlicki (via anestetyk)
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viajaskier jaskier

April 29 2013

07:44
-za czym tęsknisz?
-tęsknie za czymś, czego nigdy nie doznałem.
— wywiad ze Świetlickim
Reposted frommilch milch viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

April 26 2013

19:00

To jak zatrzymać czas?

Trzeba kochać zwierzęta. Nawet ludzi można się odważyć kochać. Przedmiotów nie ma co kochać.

— M. Świetlicki
Reposted fromquaero quaero

April 23 2013

15:11

nie sprawdzając, czekam
aż się ze zgiełku ciemności wynurzy
ręka i dotknie, nawet jeśli bywasz
niemożliwie daleko, poza granicami
rozsądku, upiornie na zewnątrz,
to tak się stanie, bo tak się stawało
zawsze
— Marcin Świetlicki
Reposted fromperversities perversities

April 21 2013

14:36
skoro nie ma w moim życiu żadnej miłości, to może się dziś zakochać? 
— Świetlicki

April 20 2013

23:11
Miała dzisiaj wyjechać i z ulgą została.
Miałem dzisiaj sam zasnąć i z ulgą zasypiam
czując ją obok siebie Po pokoju błądzi
czas pytająco. Nie odpowiadamy.
— Świetlicki, 29 listopada 1987
Reposted fromDailyAlice DailyAlice
23:11
Zadzwoniłem więc znowu - by sprawdzić.
Podniesiono słuchawkę - powiedziano: "nie ma".
Nic. Nic. Nic. Nic. Nie, to nic ważnego.
Już wszystko jasne. Ot, tak sobie tylko
zadzwoniłem. By sprawdzić. Ten zmyślony powód można zastąpić innym. Albo i w ogóle
można było nie dzwonić. Wszystko jest już jasne.

Marcin Świetlicki "Wczesna jesień"

April 19 2013

12:01
8353 15c9 500
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa

April 14 2013

16:46
jesteś najlepszym miejscem tego miasta, 
centralnym punktem.
kiedy wracam do miasta - to do ciebie wracam.
— Uwodzenie, Marcin Świetlicki
Reposted fromdoedear doedear

January 06 2013

15:58
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać.
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromkonrad konrad

July 21 2012

08:53
Zawsze uważałem, że jedynie piosenki, które mają lato w refrenie, mają szansę przebić się do masowego odbiorcy. Chociaż, z drugiej strony, piosenka „Rozpierdoliłaś mi wakacje” nie mogła stać się przebojem.
— M. Świetlicki
Reposted fromk-achna k-achna viamyname myname

May 03 2012

11:45
KAŻDY DOTYK MA ECHO.
— Świetliki, Magnetyzm
Reposted frommyzone myzone viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl