Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

20:23
4786 d2c0 500
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")
Reposted fromslowostwor slowostwor viacudoku cudoku

November 08 2014

14:29

September 22 2014

17:19
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamefir mefir

April 09 2014

15:33
Reposted fromspadochron spadochron viaavooid avooid

January 12 2014

16:51

December 01 2013

22:14
8844 33eb

Wszystko będzie, jak być powinno, tak już jest urządzony świat.

Michaił Bułhakow –„ Mistrz i Małgorzata”

Reposted fromKatLyra KatLyra viamyname myname

September 14 2013

15:37
Proszę się nie obawiać (…) w ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani niczego nie boi. To rozsądne.

(Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata)
Reposted fromzielono zielono viaizyntrill izyntrill

September 02 2013

10:37
Wszystko będzie, jak być powinno, tak już urządzony jest świat.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted fromlynxlynx lynxlynx viastylte stylte

July 08 2013

14:59

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie vialabellavita labellavita

April 20 2013

23:05
„No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu.”
— Bułhakow MiM
Reposted fromhime hime

June 20 2012

18:39
8713 0116 500
A very appropriate traffic sign was placed at the Patriarch Ponds in Moscow. The text says: "No talking to strangers".
Reposted fromwerden werden viajaskier jaskier

May 25 2012

12:51
Protestuję! – gorąco zawołał Behemot. – Dostojewski jest nieśmiertelny!
— 'Mistrz i Małgorzata' Michaił Bułhakow
Reposted fromechoecho echoecho viaiblameyou iblameyou

April 21 2012

20:03
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaCamilla Camilla

April 14 2012

19:44
 "Wszystko w porządku" - zalecił sobie czując, że wszystko jest w najzupełniejszym nieporządku.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted frompanna-bez-glowy panna-bez-glowy viaCamilla Camilla
19:33
Tym, co dominowało w jego twarzy, była chyba dobroduszność, z którą zresztą kłóciły się oczy, a raczej nie tyle same oczy, ile sposób w jaki miał zwyczaj patrzeć na swojego rozmówcę. Zazwyczaj skrywał swoje małe źrenice pod opuszczonymi, nieco dziwnymi, jak gdyby opuchniętymi powiekami. Wtedy w szparkach tych oczu jaśniała dobroduszna chytrość. Należy sądzić że był człowiekiem wesołym. Ale niekiedy ze szparek humor ów znikał bez śladu, szeroko otwierał oczy i znienacka patrzył na swego rozmówcę tak badawczo, jak gdyby chciał się szybko i dokładnie przyjrzeć niezauważalnemu znamieniu na nosie rozmówcy. Trwało to przez oka mgnienie, po czym powieki znowu opadały, zwężały się szparki i znów zaczynała w nich jaśnieć dobroduszność i figlarna bystrość umysłu.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted frompanna-bez-glowy panna-bez-glowy viaCamilla Camilla

April 05 2012

18:21
Za mną czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy plugawy język!
Za mną, czytelniku mój, podążaj za mną, a ja ci ukaże taką miłość!
— "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromsaphirka saphirka viaCamilla Camilla

February 08 2012

21:52
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie, co należy powiedzieć, żeby ukryć prawdę, i wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco, i nie drgnie na waszej twarzy żaden muskuł, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone.
— Michaił Bułhakow — Mistrz i Małgorzata » aktor ze snu Bosego (Część pierwsza: 15. Sen Nikanora Iwanowicza)
Reposted fromwsukience wsukience viaiblameyou iblameyou

January 16 2012

22:26
Pozwoli pan, że spytam, jak człowiek może czymś kierować, skoro nie tylko nie ma możności zaplanowania czegoś na, powiedzmy, tak śmiesznie krótki czas jak tysiąclecie, ale nie może być pewny nawet swojego własnego jutra?
— M. Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted fromdiscodance discodance viaiblameyou iblameyou

January 08 2012

15:13

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

December 19 2011

21:15
Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!
— M. Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frombng123 bng123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl