Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2014

12:28
2641 11e8
Tags: Women Collins
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaelskede elskede

July 18 2014

22:31
1108 ba2e
Tags: Women Collins
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabng123 bng123

October 20 2013

21:39
[...] Wtedy wyznam mu, że od lat był
dla mnie jednym z najważniejszych ludzi, a moje życie stało się lepsze dzięki
temu, że go znałam. I kochałam, choćby na swój ograniczony sposób.
— S. Collins
Tags: Quotes Collins
Reposted fromkonwalia konwalia viaavooid avooid

August 22 2013

11:22
[..] Wtedy wyznam mu, że od lat był
dla mnie jednym z najważniejszych ludzi, a moje życie stało się lepsze dzięki
temu, że go znałam. I kochałam, choćby na swój ograniczony sposób.
— Suzanne Collins - W pierścieniu ognia
Tags: Quotes Collins

July 04 2013

19:58
- Już jestem twój. Co ze mną zrobisz?
- Ukryję cię tam, gdzie nie spotka cię nic złego.
— Suzanne Collins - Igrzyska śmierci

November 23 2012

19:57

May 12 2012

17:19
"Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu."
— John Churton Collins
Tags: Quotes Collins
Reposted fromKaera Kaera viaDoomedMistress DoomedMistress

April 14 2012

20:36
- Zostaniesz ze mną?
- Zawsze.
— Kosogłos
Reposted frommyname myname viaane ane
19:33
Ból serca powraca i wyobrażam sobie jak począwszy od niego po całym moim ciele rozchodzą się maleńkie pęknięcia. Poprzez tułów, w dół rąk i nóg, pozostawiając mnie poprzecinaną szczelinami.
— Suzanne Collins - Kosogłos
Reposted frommefir mefir viaCamilla Camilla

February 06 2012

20:20
Więc kiedy szepcze:
-Kochasz mnie. Prawda czy fałsz?
Odpowiadam:
-Prawda.
— Suzanne Collins - Kosogłos
Reposted bypaulinkam1989 paulinkam1989
20:18
Zarzucam ręce na szyję Peety. Wyczuwam jego wahanie, ale w końcu mnie obejmuje. Jego ręce nie są tak pewne jak niegdyś, lecz nadal ciepłe i silne. Przez moją głowę przelatują teraz tysiące wspomnień z czasów, gdy te ręce były moim jedynym schronieniem przed światem. Może dawniej nie dość je doceniałam, lecz zapadły mi w pamięć, a teraz utraciłam je na zawsze.
— Suzanne Collins - Kosogłos [Katniss]
Reposted bymonikakowalewskafantazjowa
20:15
Dopiero teraz, kiedy Peeta został okaleczony emocjonalnie, w pełni doceniam jego prawdziwą osobowość, myślę, że nawet bardziej, niż gdyby umarł. Uświadamiam sobie jego dobroć, solidność, ciepło, za czym krył się nieoczekiwany żar.
— Suzanne Collins - Kosogłos [Katniss]
Reposted bymonikakowalewska monikakowalewska

February 02 2012

20:49
Osobiście staram się zawsze przekuwać emocje na pracę, bo w ten sposób nie krzywdzę nikogo oprócz siebie.
— Suzanne Collins - W pierścieniu ognia [Cinna]

January 27 2012

21:43
Niech los zawsze Wam sprzyja.
— S. Collins - Igrzyska Śmierci
Reposted bydunkellichtbialasmiercWatermelons
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl