Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2014

18:49
Błędy to droga do prawdy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromavooid avooid

September 07 2014

15:54
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viafelicka felicka

August 17 2014

11:28

April 30 2014

18:36
Reposted frommarysia marysia viaadriannak adriannak

December 28 2013

14:04
W logice tkwi zawsze pierwiastek nudy.
— Fiodor Dostojewski.
Reposted fromliquirizja liquirizja viastylte stylte

November 04 2013

20:39
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić.
— Fiodor Dostojewski, "Biesy"
Reposted frommarysia marysia viastylte stylte

November 02 2013

10:27
- Czy pan widział kiedy liść? Zwyczajny liść? 
- Owszem. 
- Widziałem niedawno żółty. W paru miejscach był jeszcze zielony. Brzegi nadgniłe. Wiatr go unosił. [...] 
- Cóż to? Przenośnia? 
- N-nie... dlaczego? Po prostu liść. Jeden liść. Liść piękny i wszystko piękne. 
- Wszystko? 
- Wszystko. Człowiek jest nieszczęśliwy dlatego, że nie wie, iż jest szczęśliwy. Tylko dlatego. W tym mieści się wszystko, wszystko! Kto się o tym dowie, stanie się szczęśliwy. Natychmiast, w jednej chwili. Wszystko będzie dobrze. Odkryłem to nagle. [...] Temu jest dobrze, kto wie, że wszystko jest dobrze. Gdyby ludzie wiedzieli, że im dobrze, byłoby im dobrze. Póki nie wiedzą, źle im. Oto cała myśl, cała.
— Fiodor Dostojewski, "Biesy"
Reposted frommarysia marysia viafelicka felicka

September 16 2013

17:22
Stań się słońcem, a wszyscy Cię zobaczą.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromstylte stylte

September 14 2013

15:29
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, za nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski - ' Zbrodnia i kara '
Reposted fromwetryagain wetryagain viamexicomagico mexicomagico

September 12 2013

16:32
Rzecz polega na życiu, na samym życiu, na jego odkrywaniu - ciągłym i nieskończonym - a nie na odkryciu!
— Fiodor Dostojewski, Idiota
Reposted frompiksele piksele viastylte stylte

August 25 2013

09:38
Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.
— F. Dostojewski
Reposted fromstylte stylte

June 30 2013

16:09
Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.  
— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viafeelingthemoment feelingthemoment

May 30 2013

11:19
- Jeżeli człowieka przekonać logicznie, że właściwie nie ma czego płakać, to przestanie płakać. To jasne. A pan, jest zdania, że przestanie?
- Zbyt łatwo byłoby wówczas żyć.
— F. Dostojewski

March 09 2013

20:01
Jak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromumorusana umorusana viapengin pengin

February 03 2013

22:41
[...] co innego słowa, co innego czyny [...].
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaavooid avooid

January 23 2013

19:29
Nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej od rzeczywistości.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompanopticon panopticon viairmelin irmelin

December 10 2012

14:27
A, więc i ty czasem bolejesz, że myśl nie chce się zmieścić w słowach!
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viaiblameyou iblameyou

October 24 2012

13:05
 Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromdaises daises viafeelingthemoment feelingthemoment

July 27 2012

21:45
Niech świat się wali, bylebym ja mógł zawsze pić swoją herbatę.
— Dostojewski
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamyname myname

July 16 2012

22:18
jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Dostojewski
Reposted fromkaqla kaqla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl