Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2014

17:23

August 15 2014

21:37

March 25 2014

21:41

February 15 2014

21:49
Reposted fromxpetqa xpetqa viafelicka felicka

December 17 2013

21:57
Zanim kogoś ocenisz, musisz uświadomić sobie, że on nie jest tobą i że nie wszyscy ludzie na świecie mieli takie same możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Reposted frombeltane beltane viaiblameyou iblameyou

November 11 2013

16:15

October 13 2013

11:34
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie.
— "Wielki Gatsby"
Reposted frompeluda peluda viaiblameyou iblameyou

October 11 2013

20:55
Przywykłam budować sny o Tobie.
— F. Scott Fitzgerald

October 04 2013

13:29
Nikt nie został pisarzem tylko dlatego, że chciał nim być. Jeśli masz coś do powiedzenia, coś, czego Twoim zdaniem nikt jeszcze nie powiedział, musi w Tobie być tak nieprzeparta chęć wypowiedzi, że w końcu znajdziesz sposób, i to zupełnie nowy, przez nikogo dotąd nie zastosowany, a wtedy rzecz i jej wyraz tak będą mocną ze sobą spojone, jakby myśl i forma rodziły się jednocześnie.
— F. Scott Fitzgerald, "Listy do córki"

August 31 2013

10:47
kochanie, nawet żartem nie mów "chyba się załamię", gdy mówisz o duchowych rozterkach, jakie mogą cię czekać w najbliższych kilku latach. czyżby twoje pokolenie było aż tak słabe, że czuje się kompletnie wykończone, gdy tylko stwierdzi, że życie nie zawsze jest serią pięknych czy łatwych decyzji. w twoim pokoleniu, w pokoleniu twojej matki i babki większość dziewcząt musiała podejmować trudne decyzje mając twoje lata i nie bądź niemądra - nie spotyka cię nic wyjątkowo trudnego. (...) spójrz odważnie rzeczywistości w oczy i trzymaj głowę tak, jak należy: do góry.
całuję czule,
papa
— Fitzgerald w liście do córki

July 30 2013

21:33
Przynajmniej w dziedzinie uczuć nie należy zadowalać się popłuczynami.
— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromhalotoja halotoja viaavooid avooid

July 13 2013

11:23
Gdy byłem młodszy i wrażliwszy, ojciec mój dał mi pewną radę, nad którą do dziś często się zastanawiam.
-- Ile razy masz ochotę kogoś skrytykować -- powiedział --przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko

May 29 2013

07:12

May 22 2013

15:05
Był to jeden z tych rzadkich uśmiechów, dających pewność i otuchę na zawsze, uśmiech, który można spotkać w życiu cztery albo pięć razy. Obejmował – albo zdawał się obejmować na moment – calusieńki nieskończony świat, a potem koncentrował się na tobie z nieodpartą życzliwością. Było w nim akurat tyle zrozumienia, ile ci było potrzeba, i tyle wiary w ciebie, ile sam chciałbyś mieć; uśmiech ten zapewniał cię, że wywarłeś takie wrażenie, jakie – w najkorzystniejszych okolicznościach – chciałbyś wywrzeć.
— F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Reposted fromcarly carly

May 16 2013

19:15
9242 a7ee
Reposted fromzuuu zuuu viakrainakredek krainakredek

May 09 2013

17:51
Tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie pod prąd, który nieustannie znosi nas w przeszłość.
— Francis Scott Fitzgerald

May 04 2013

14:07

April 29 2013

16:53
Był to jeden z tych rzadkich uśmiechów, dających pewność i otuchę na zawsze, uśmiech, który można spotkać w życiu cztery albo pięć razy. Obejmował – albo zdawał się obejmować na moment – calusieńki nieskończony świat, a potem koncentrował się na tobie z nieodpartą życzliwością. Było w nim akurat tyle zrozumienia, ile ci było potrzeba, i tyle wiary w ciebie, ile sam chciałbyś mieć; uśmiech ten zapewniał cię, że wywarłeś takie wrażenie, jakie – w najkorzystniejszych okolicznościach – chciałbyś wywrzeć.
— Fitzgerald
Reposted fromzakropkowani zakropkowani

April 24 2013

15:11
Chciała go zobaczyć, mieć go przy sobie i upewnić się, że mimo wszystko postępuje słusznie, że słusznie go wybrała.
— F. Scott Fitzgerald, "Wielki Gatsby"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl