Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2014

17:23

March 25 2014

21:41

March 08 2014

09:26
2805 b6eb
Reposted fromzoozia zoozia viafelicka felicka

December 17 2013

21:57
Zanim kogoś ocenisz, musisz uświadomić sobie, że on nie jest tobą i że nie wszyscy ludzie na świecie mieli takie same możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Reposted frombeltane beltane viaiblameyou iblameyou

October 13 2013

11:34
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie.
— "Wielki Gatsby"
Reposted frompeluda peluda viaiblameyou iblameyou

September 08 2013

16:05

July 19 2013

13:40

July 13 2013

11:23
Gdy byłem młodszy i wrażliwszy, ojciec mój dał mi pewną radę, nad którą do dziś często się zastanawiam.
-- Ile razy masz ochotę kogoś skrytykować -- powiedział --przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko

June 16 2013

12:38
11:13
9045 120d
Reposted frommariola mariola viacouples couples

May 30 2013

20:11
6355 7463
Reposted fromro-koko ro-koko viabawelniana bawelniana

May 26 2013

15:08

May 22 2013

15:05
Był to jeden z tych rzadkich uśmiechów, dających pewność i otuchę na zawsze, uśmiech, który można spotkać w życiu cztery albo pięć razy. Obejmował – albo zdawał się obejmować na moment – calusieńki nieskończony świat, a potem koncentrował się na tobie z nieodpartą życzliwością. Było w nim akurat tyle zrozumienia, ile ci było potrzeba, i tyle wiary w ciebie, ile sam chciałbyś mieć; uśmiech ten zapewniał cię, że wywarłeś takie wrażenie, jakie – w najkorzystniejszych okolicznościach – chciałbyś wywrzeć.
— F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Reposted fromcarly carly
13:55
9791 a79c
Reposted frommartynkowa martynkowa

May 19 2013

07:45


Leonardo DiCaprio in The Great Gatsby (2013)
Reposted frommyname myname
07:43

Gatsby and Daisy
Reposted frommyname myname viaexistential existential
07:35

May 16 2013

19:15
9242 a7ee
Reposted fromzuuu zuuu viakrainakredek krainakredek

May 09 2013

17:51
Tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie pod prąd, który nieustannie znosi nas w przeszłość.
— Francis Scott Fitzgerald

May 04 2013

14:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl