Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2014

12:34
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

September 20 2014

10:12
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromavooid avooid

August 17 2014

11:13
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromavooid avooid

July 27 2014

09:46
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromcaligula caligula viacoconutmousse coconutmousse

May 31 2014

10:17
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromextraviado extraviado viafelicka felicka

March 23 2014

21:28
Tags: Quotes Goethe
Reposted frominpassing inpassing viasaphirka saphirka

August 25 2013

21:26

Cud jest najukochańszym dzieckiem wiary.

— J.W. Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

August 18 2013

12:50
Kształtuje nas to, co kochamy.
— J.W. Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromavooid avooid

July 10 2013

11:14
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viatypromantykaq typromantykaq

June 25 2013

17:28
Talent kształci się w ciszy, a charakter – w wirze świata.
— Johann Wolfgang von Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromroxanne roxanne viausmiechprosze usmiechprosze

June 10 2013

15:45
Szczęśliwy jest ten, kto umie wykorzystać sytuację. 
— Goethe
Tags: Quotes Goethe

May 23 2013

19:05
– Zobaczę ją! – wołam, budząc się rankiem i spoglądając radośnie na słońce. – Zobaczę ją! – Na cały dzień nie mam pragnień innych. Wszystko, wszystko skupia się w tej nadziei.
— Johann Wolfgang von Goethe - ' Cierpienia młodego Wertera '
Tags: Quotes Goethe

May 22 2013

19:07
Ujrzała w Nim ziszczenie wszystkich swych nadziei, zapomniała o otaczającym ją świecie, przestała słyszeć, widzieć, czuć, przed oczyma ma tylko Jego jedynie, jako wyłączny przedmiot tęsknoty i pożądania.
— Johann Wolfgang von Goethe - ' Cierpienia młodego Wertera '
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromwetryagain wetryagain viamyname myname

May 13 2013

21:10
Nasze pragnienia są przeczuciami zdolności, które w nas drzemią, zapowiedziami tego, czego będziemy w stanie dokonać.
— Johann Wolfgang von Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromdaises daises

April 21 2013

12:31
Potykając się,  można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się
— Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromlet-yourself-go let-yourself-go

April 19 2013

21:41
Byłoby źle, gdy­by ktoś nie miał w swoim życiu ok­re­su, kiedy mu się wy­daje, że Wer­ter zos­tał na­pisa­ny tyl­ko dla niego
— Johann Wolfgang Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromsugarvenom sugarvenom

February 17 2013

22:47
Traktuj człowieka zgodnie z tym, jaki jest, a taki się stanie; traktuj go według tego, jaki być powinien, a stanie się taki, jaki może i powinien być.
— Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromavooid avooid

January 13 2013

11:34
Cokolwiek możesz zrobić lub marzysz o tym, że możesz, zacznij to robić. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, magię i siłę.
— Johann Wolfgang Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaLinnie Linnie

September 15 2012

22:11

Żądasz mądrej odpowiedzi, musisz również mądrze pytać.

— Johann Wolfgang Goethe
Tags: Quotes Goethe

March 03 2012

16:18
Świadomość, że gdzieś jest ktoś, kto mimo dzielącej odległości lub nie wyrażonych myśli, wyczuwa twą obecność, przemienia tę ziemię w raj.
— J.W.von Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasaphirka saphirka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...