Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2014

10:57
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia

June 16 2014

13:43
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoxygenium oxygenium

June 14 2014

07:34
8538 47c6
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viaadriannak adriannak

June 04 2014

20:03
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viafelicka felicka

April 23 2014

12:48
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse

December 29 2013

16:41

November 11 2013

17:13
Pisz pijany; redaguj trzeźwy.
— Ernest Hemingway
Reposted fromaboutagirl aboutagirl viamyname myname

October 26 2013

08:28
3611 280e

Just listen

September 29 2013

17:25

Zanim przemówisz - posłuchaj.
Zanim zareagujesz - pomyśl.
Zanim się poddasz - spróbuj.

— Ernest Hemingway
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viastylte stylte

June 12 2013

17:16
7185 272d
                               so go with me!
Reposted fromstylte stylte viaamania amania

June 11 2013

18:09

May 12 2013

12:00
„Kotom bez trudu udaje się to, co nie jest dane człowiekowi: iść przez życie nie czyniąc hałasu.”
— Ernest Hemingway
Reposted fromhavingdreams havingdreams

May 09 2013

19:06
7185 272d
Reposted fromstylte stylte viafelicka felicka

April 20 2013

23:13
Musimy się przyzwyczaić do tego. że przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia nie ma żadnych znaków ostrzegawczych.
— E. Hemingway
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
10:30
Tymczasem jednak całe życie jakie masz i jakie Cię jeszcze czeka, to dzień dzisiejszy wieczór, potem jutro, znów dzień, wieczór, jutro i tak od nowa (mam nadzieję) pomyślał - więc lepiej staraj się wykorzystać czas i bądź za to wdzięczny. 
— Ernest Hemingway, Komu bije dzwon
Reposted fromfelicka felicka

October 07 2012

08:28
We would be together and have our books and at night be warm in bed together with the windows open and the stars bright.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaCamilla Camilla

October 05 2012

18:02
5323 a8be
Reposted frommarrymebrian marrymebrian

April 01 2012

14:59
Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak.
Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.
— Ernest Hemingway
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viaCamilla Camilla

February 09 2012

22:15
Najtrudniej jest stworzyć coś naprawdę prawdziwiego, może nawet prawdziwszego od prawdy.
— Ernest Hemingway

September 19 2011

18:53
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.
— Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze
Reposted fromCamilla Camilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...