Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

15:30
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Tags: Quotes King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoxygenium oxygenium

October 29 2014

15:25
Tags: Quotes King
Reposted fromsjokolade sjokolade viamasterrpiece masterrpiece

October 07 2014

17:04
Ciemność nie może wypędzić ciemności,
Tylko światło może to zrobić.
Nienawiść nie może wypędzić nienawiści,
Tylko miłość może to zrobić.
— Martin Luther King
Tags: Quotes King
Reposted fromyourtitle yourtitle vialouve louve

September 02 2014

12:26
Tags: Quotes King
Reposted fromborn2die born2die viadotkliwie dotkliwie

September 01 2014

17:20
Tags: Quotes King
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viadotkliwie dotkliwie

August 31 2014

08:42
Tags: Quotes King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viasaphirka saphirka

August 28 2014

14:05
Tags: Quotes King
Reposted fromavooid avooid

August 20 2014

12:18
Tags: Quotes King
Reposted fromswojszlak swojszlak viacoconutmousse coconutmousse

June 21 2014

09:09
Tags: Quotes King
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafelicka felicka

May 01 2014

08:56
Tags: Quotes King
Reposted fromunforgiving unforgiving viaadriannak adriannak

April 27 2014

20:52
Tags: Quotes King
Reposted fromstopme stopme viaavooid avooid

April 25 2014

14:28
Tags: Quotes King
Reposted fromte-quiero te-quiero viafelicka felicka

April 24 2014

15:30
Tags: Quotes King
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viastylte stylte

April 04 2014

17:14
Tags: Quotes King
Reposted fromGdybysByl GdybysByl

March 21 2014

13:27
Tags: Quotes King
Reposted fromsaphirka saphirka viaforyou foryou

March 13 2014

22:49
Tags: Quotes King
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka viacudoku cudoku

February 28 2014

23:11
Tags: Quotes King
Reposted fromfuckingweltschmerz fuckingweltschmerz

February 18 2014

12:43
Tags: Quotes King
Reposted fromskrzacik skrzacik viamexicomagico mexicomagico

February 05 2014

18:30
(...) czuł się samotny i oderwany od świata, niczym astronauta, który odleciał od statku podczas zajęć w przestrzeni i teraz szybuje w bezkresnej czerni, świadom, że tlenu nie starczy mu na długo.
— Stephen King "Cmętarz Zwieżąt"
Tags: Quotes King
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viaadriannak adriannak

January 12 2014

11:24
Diabeł potrafi cytować Biblię.
— Stephen King - Joyland
Tags: Quotes King
Reposted fromsaphirka saphirka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl