Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2014

15:30
4233 84fc
Tags: Love Kisses Baths
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaelskede elskede
14:29
10:41
Tags: Love Kisses
Reposted fromweightless weightless viastylte stylte

October 17 2014

14:54
2484 a2e1
Tags: Love Gifs Kisses
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir

October 15 2014

21:19
1214 fe53
"Rozebrałem ją, co nie było zbyt czasochłonne, gdyż pod szlafrokiem nie miała na sobie niczego. Położyłem się obok niej podpierając głowę lewą ręką, prawą natomiast począłem gładzić jej skórę. Urzekła mnie aksamitna delikatność. Była niczym dzieło sztuki. Jej ciało posiadało wszelkie proporcje uniwersalnego piękna. Z każdą chwilą dłoń moja nabierała śmiałości. Pieszczoty, którymi ją obdarzałem, stawały się intensywniejsze, a ekspresja jej twarzy była dla mnie drogowskazem. Wolno, bez pośpiechu, poznawałem kolejne terytoria jej królestwa. A kiedy ukradkiem, raz po raz muskałem najwrażliwsze jego zakątki, w palącej rozkoszy przygryzała dolną wargę i wyginała pokryte gęsią skórką ciało."

- Adrian Adamczyk
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry
18:42
4422 0b37
Reposted fromrousmadder rousmadder viaelskede elskede

October 14 2014

19:16
7419 88f8
Tags: Love Gifs Kisses
Reposted frommisza misza viaOleLukoje OleLukoje

October 12 2014

09:57
0654 27b5
Reposted fromrol rol

October 05 2014

18:45

September 30 2014

21:02
4500 e048
Tags: Love Kisses
Reposted frommyfavourite myfavourite viabng123 bng123
15:30

September 24 2014

21:13
5484 19ba
Tags: Love Kisses
Reposted fromtwice twice viamefir mefir

September 22 2014

14:36
4990 e237
Tags: Kisses Gifs
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaYggry Yggry

September 21 2014

19:14

September 19 2014

13:52

September 13 2014

12:28
3485 df1e
Reposted fromamatore amatore viaelskede elskede

September 11 2014

13:11
8074 4485
Tags: Love Kisses
Reposted fromcaraseen caraseen viacouples couples

August 30 2014

17:25

August 28 2014

14:03
1114 b847
Reposted fromscorpix scorpix viaavooid avooid
13:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl