Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2014

19:14
tak wyglądają chwile, w których rodzi się miłość: kobieta nie może się oprzeć głosowi, który wywołuje na zewnątrz jej zalęknioną duszę, mężczyzna nie może się oprzeć kobiecie, której dusza jest wrażliwa na jego głos.
— kundera.
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromrol rol

September 16 2014

09:42
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromtimetolove timetolove viapeasorela peasorela

September 10 2014

21:04
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromrol rol

June 13 2014

15:30
Tags: Quotes Kundera
Reposted frommarysia marysia viacudoku cudoku

February 25 2014

22:29
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromkonwalia konwalia vialabellavita labellavita

January 18 2014

11:28
Żyć na świecie tak długo i przeżyć tak mało – to hańba.
— Milan Kundera
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamexicomagico mexicomagico

October 06 2013

10:41
"W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki."

Milan Kundera
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromamanecer amanecer viaavooid avooid

May 13 2013

19:45
Prawdziwa dobroć człowieka może się wyrazić w sposób absolutnie czysty i wolny tylko w stosunku do tego, kto nie reprezentuje żadnej siły. Prawdziwa moralna próba ludzkości, najbardziej podstawowa (leżąca tak głęboko, że wymyka się naszemu wzrokowi), polega na stosunku człowieka do tych, którzy są wydani na jego łaskę i niełaskę: do zwierząt.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromchcialbymdzismiec chcialbymdzismiec

January 12 2013

11:52
Człowiek, którego wiedzie poczucie piękna, przemieni przypadkowy zbieg okoliczności (...) w motyw, który już pozostanie w kompozycji jego życia. Wraca do niego, powtarza go, zmienia rozwija – jak kompozytor temat swej sonaty.
— Mlan Kundera, Nieznośna lekkość bytu.
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromnoelya noelya

January 03 2013

15:12
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania.
— Milian Kundera
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromMissTake MissTake viaCamilla Camilla

December 23 2012

12:04
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Tags: Quotes Kundera
Reposted frompiepszoty piepszoty viamyname myname

January 08 2012

15:13

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

January 06 2012

16:07
Nie ma nic piękniejszego niż chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice.
— M. Kundera
Tags: Quotes Kundera

May 29 2011

13:29
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Tags: Quotes Kundera
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl