Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2014

18:22
5018 a60f 500
Reposted fromtymczas9 tymczas9 viastarwars starwars

November 16 2013

20:30

November 11 2013

16:31

Mały Książę

W maleńkiej Róży kochał się
Książę na jednej z wielu gwiazd.
Nie widział przedtem innych róż,
kiedy w daleki poszedł świat.

Na Ziemi zwątpił w miłość swą,
tę najpiękniejszą z wszystkich snów,
bo jak miał w jednej kochać się,
gdy ujrzał park z tysiącem róż?

Nie wierz swym oczom - szepnął wiatr -
jeżeli kochasz, sercem patrz.

Zrozumiał wtedy Książę to,
że tylko jedna w świecie jest,
ta, którą kochał w wszystkie dni
i wrócił znów do Róży swej.

Gdzie jesteś, Mały Książę, gdzie?
Odszedłeś z mej książeczki kart.
W świecie, gdzie nikt nie kocha róż,
na zawsze ktoś pozostał sam...

Autor tekstu: Krzysztof Dzikowski
Wykonanie: Kasia Sobczyk
Reposted fromcudoku cudoku
15:41

August 26 2013

22:09

Beautiful The Little Prince illustrations by korean illustrator Kim Min Ji for her remake of the book.

August 19 2013

16:41
5656 439d 500
Beautiful The Little Prince illustrations by Kim Min Ji. 

May 08 2013

14:08
To czas, jaki poświęciłeś swojej róży, czyni ją tak ważną
— Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"

April 30 2013

17:45
Ludzie? Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza.
— "Mały Książę", Antoine de Saint-Exupéry
Reposted frommarysia marysia viacudoku cudoku

March 30 2013

11:01
0310 3576
"Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know."

— Pema Chödrön
Reposted fromsober sober viafelicka felicka

March 29 2013

12:14

March 26 2013

20:29
"Zastanawiam się - rzekł - czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją."

- Mały Książę

February 07 2013

17:15
Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"

December 27 2012

09:27

October 14 2012

10:29
Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.
Reposted frombakteria bakteria viamarrymebrian marrymebrian

April 12 2012

18:27
5279 807f
Tamed.
Reposted fromjustreit justreit viajaskier jaskier

January 13 2012

21:31
Bin Lee, The Little Prince
Reposted fromhalucine halucine viacouples couples

September 19 2011

18:49
Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie: „Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?” Oni spytają was: „Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile... zarabia jego ojciec?”. Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu” – nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem dom za sto tysięcy złotych”. Wtedy krzykną: „Jaki to piękny dom!”
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted fromCamilla Camilla

May 08 2011

16:10
Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux.

- Le Petit Prince
Reposted fromprzecinek przecinek viaunfolded unfolded
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl