Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2014

19:40
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

August 26 2014

13:06
Tags: Quotes Martin
Reposted fromnezavisan nezavisan viasaphirka saphirka

June 11 2014

13:18

May 31 2014

16:27

May 30 2014

12:40
Tags: Quotes Martin
Reposted fromMerlinka Merlinka vialabellavita labellavita

May 10 2014

14:12
3265 f6a7 500
Reposted fromollardo ollardo viagameofthrones gameofthrones

April 13 2014

11:56
Tags: Quotes Martin
Reposted fromsomethingmore somethingmore viadotkliwie dotkliwie

March 09 2014

13:59
Tags: Quotes Martin GoT

August 25 2013

21:14
Niech wyczyta z tego uśmiechu co chce.
— George R.R. Martin, Uczta dla Wron
Tags: Quotes Martin GoT
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaavooid avooid

August 04 2013

11:10
Każdy lot zaczyna się spadaniem.
— George R. R. Martin "Gra o tron"
Tags: Quotes Martin
Reposted fromwerterowska werterowska viaelskede elskede

June 10 2013

16:25
Tylko tchórz zrywa owoc, gdy może mieć cały sad.
— George R.R. Martin, Uczta dla Wron
Tags: Quotes Martin

March 06 2013

22:24
wiedza to władza.
— game of thrones
Tags: Quotes Martin GoT
Reposted fromdusielecc dusielecc viagameofthrones gameofthrones

January 12 2013

10:06
Jak to się dzieje, że gdy ktoś tylko zbuduje mur, ktoś inny chce wiedzieć, co jest po jego drugiej stronie?
— George R. R Martin "Gra o tron"
Tags: Quotes Martin GoT
Reposted fromsaphirka saphirka viaInsideTheClouds InsideTheClouds

December 08 2012

10:17
- Wyglądasz dziś bardzo elegancko, panie - zauważył.
- To mnie zabolało. Staram się wyglądać elegancko każdego dnia.
— Tyrion & Littlefinger, Starcie Królów
Tags: Quotes Martin GoT

October 05 2012

18:27
0122 a104
Tags: Motto Martin
Reposted fromsaintist saintist viamyname myname

September 04 2012

09:00
Czytelnik żyje tysiącem żyć zanim umrze. Ten zaś, kto nie czyta – tylko jednym.
— Taniec ze smokami - George R. R. Martin
Tags: Quotes Martin GoT
Reposted fromsaphirka saphirka viaane ane

June 15 2012

12:22
Oddaj to, czego nie możesz zatrzymać, by otrzymać to, czego nie możesz stracić
— Charles Martin "w pogoni za świetlikami"
Tags: Quotes Martin

June 05 2012

12:37
To co jest martwe nie może umrzeć, lecz odradza się twardsze i silniejsze
— George R. R. Martin
Tags: GoT Martin

April 27 2012

11:17
A reader lives a thousand lives before he dies," said Jojen. "The man who never reads lives only one.
— George R.R.Martin
Tags: Quotes Martin GoT
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajaskier jaskier

April 12 2012

17:45
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał.
— Martin George R. R. "Pieśń lodu i ognia"
Tags: Quotes Martin GoT
Reposted fromsaphirka saphirka viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl