Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

21:54
W czasach, gdy bogacenie się za wszelką cenę jest cnotą, ja stawiam opór. Chwale czynności bezinteresowne. Nie tracę energii psychicznej na pogoń za materią nieożywioną. Nie niszczą mnie moje własne pragnienia. Jestem człowiekiem wolnym, a moja pasja i energia zwrócone są nie ku przedmiotom, a ku istotom ludzkim.
— Małgorzata Musierowicz – Brulion Bebe B.
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viafelicka felicka

May 02 2014

17:32
Reposted fromzielono zielono viacudoku cudoku

April 30 2014

13:25
Reposted fromzielono zielono viacudoku cudoku
13:25
Reposted fromzielono zielono viacudoku cudoku

July 28 2013

17:59
Całe dobro - pomyślała - jakie nas otacza, to właśnie suma pojedynczych odpowiedzi na radosne sygnały dobrych ludzi. Ale te sygnały wysyła każdy z nas. Dobre sygnały. I złe. A im więcej wysyłamy tych dobrych, tym większe szansę, że ludzie odpowiedzą nam tym samym.
— Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora
Reposted fromfelicka felicka

July 17 2013

15:39
Nic nie jest na próżno. Może mylimy się co do celów, może nie to widzimy, co ważne. Może boimy się, uciekamy i popełniamy błędy. Może się szarpiemy, nie wierzymy w siebie, wyrządzamy krzywdy. Ale przecież z najgłębszej głębi naszych serc, coś nas kieruje ku dobrym pragnieniom. A one przygotowują przyszłość. Wystarczy tylko mieć dobrą wolę. I nagle już się umie pokonać to, co było przerażające, dźwignąć ciężary, które zdawały się zbyt wielkie, naprawić błędy i krzywdy. Może nie to się w końcu liczy, że błądziliśmy, tylko - czy i jak ostatecznie zdołaliśmy to naprawić.
— Małgorzata Musierowicz, Żaba
Reposted fromfelicka felicka

June 26 2013

14:59
I wszyscy powtarzają: 'Takie jest życie', i nikt nie pamięta, że życie jest takie, jakie sami zbudujemy.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted frompiksele piksele viafelicka felicka

June 14 2013

17:41
Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. 
— Małgorzata Musierowicz

June 11 2013

19:23
Nikogo nie wolno nienawidzić i nikim nie wolno pogardzać. Dlatego, że nienawiść i pogarda są niszczące - niszczą tego człowieka, którym pogardzam, bo nie zostawiają mu już szansy na odmianę. I niszczą też mnie - bo skoro jest we mnie nienawiść, to znajdzie się miejsce i na zło.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromheparyna heparyna viacudoku cudoku

May 28 2013

16:49
Sny przetwarzają rzeczywistość w obrazy symboliczne, lecz niekiedy, choć dalekie od realizmu, bywają wprost trywialnie dosłowne.    
— M.Musierowicz
Reposted fromever ever

March 30 2013

19:51
Od dziś należy uśmiechać się, dla eksperymentu, do każdej napotkanej osoby. W kolejce, w autobusie, na ulicy. Wysyłać eksperymentalne sygnały dobra, tak, na taki sygnał powinno się uzyskać odpowiedź tego okrucha dobroci, który ma podobno każda ludzka istota.
— Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viafelicka felicka

February 02 2013

10:20
Uśmiech bywa aktem męstwa, smutek to słabość i postawa zbyt wygodna.
Być radosnym i dobrym, kiedy świat jest smutny i zły, to dopiero odwaga.
— M. Musierowicz
Reposted fromlanza lanza viausmiechprosze usmiechprosze

November 24 2012

23:00
A tymczasem miłość po prostu musi łączyć się z odpowiedzialnością. Inaczej jest czym innym. Miłość to jest... trwanie. To jest bardziej akt woli, niż nam się wydaje. 
— M. Musierowicz, Pulpecja (tak sobie przypominam stare, ukochane lektury)
Reposted fromevelina evelina viamyname myname

September 19 2011

19:06
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, 
kto cię kocha, szanuje i jest z ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromCamilla Camilla

May 22 2011

21:05
Do ludzi trzeba wyciągać rękę. Trzeba. Możemy się nie doczekać odzewu. Ale jeśli nie wyciągniemy ręki, to odzewu nie doczekamy się z całą pewnością.
Reposted frommarysia marysia viaopuszek opuszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl