Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

21:45
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaiblameyou iblameyou

November 13 2014

22:00
Reposted fromMissMurder MissMurder viaavooid avooid

November 02 2014

11:12
Reposted frommhsa mhsa viasaphirka saphirka

October 22 2014

20:52
Reposted fromlifeless lifeless viacoconutmousse coconutmousse
19:11
Reposted fromlifeless lifeless viapeasorela peasorela

August 23 2014

09:31
Reposted fromblueinsane blueinsane

August 01 2014

08:41
Reposted fromrol rol

July 27 2014

09:29

June 20 2014

13:08
Reposted fromTimeRush TimeRush viastylte stylte

June 01 2014

20:53
Reposted fromrol rol viafelicka felicka

May 01 2014

19:03
Reposted fromsonaive sonaive viabulbrrr bulbrrr

April 17 2014

18:45
Reposted fromaisha89 aisha89

April 09 2014

21:10
Reposted from21gramow 21gramow viaavooid avooid
18:01
Reposted fromczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma viacudoku cudoku

September 01 2013

14:08
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nig­dzie iść bo kocham Cię tu i teraz. 
— Wiesław Myśliwski

July 13 2013

21:24
Wo­bec płaczu każde słowo jest nieme, żeby nie po­wie­dzieć, upadłe.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viacudoku cudoku

July 12 2013

23:22
Powinno się o czymś miłym myśleć, kiedy chce się zasnąć.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

July 10 2013

11:38
[...] ja właśnie płakałem. Nie po wierzchu. Czułem coś takiego, jakby z drugiej strony moich oczu łzy do wewnątrz mnie spływały. Doświadczył pan może takiego płaczu?
— Wiesław Myśliwski

July 06 2013

21:43
Książki, powiedział mi kiedyś, gdy wyszedłem do niego na rusztowanie, to jedyny ratunek, żeby człowiek nie zapomniał, że jest człowiekiem. On w każdym razie nie mógłby bez książek żyć. Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromolewka olewka viacudoku cudoku

May 20 2013

16:41
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl