Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2014

20:00
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana

March 18 2014

22:54
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaforyou foryou

March 16 2014

21:37
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromnoicoztego noicoztego

February 16 2014

22:56
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromamanecer amanecer viaavooid avooid

January 28 2014

22:45
Szukam kogoś, kogoś na stałe,
na długą drogę w dal.
Szukam kogoś na życie całe,
na wspólny śmiech i żal.
— ,,Komu weselne dzieci"-Osiecka
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromaynis aynis viacudoku cudoku

January 25 2014

15:11
[...] masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.
— Fragment listu A. Osieckiej do M. Hłasko
Reposted frombadblood badblood viaedenpath edenpath

January 23 2014

20:06

December 28 2013

20:33
Gdziekolwiek się jest,trzeba
 mieć z sobą chyba doniczkę z odrobiną swojego świata,nie można być tak 
 całkowicie wyzutym ze wszystkiego czym żyje się normalnie.To mogą być 
 bliscy ludzie,zabiegi koło własnej kariery za granicą,handlowe ewolucje.
 Dla mnie to jest Agnieszka.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromcytaty cytaty

December 26 2013

14:37
I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś i które stało się dla mnie od razu takim od pierwszych słów jakie zamieniliśmy, i od pierwszego dotknięcia Ciebie...
— Jeremi Przybora w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaavooid avooid

December 01 2013

10:23
jeszcze ci nie powiedziałam
wszystkich słów miłości.
(...)
jeszcze ci nie wymyśliłam
najpiękniejszej nazwy.

Ale teraz z moich ramion
zrobię ci kołyskę
(...)

Jeszcze cię nie porównałam,
jak porównać trzeba,
jeszcze ci nie przychyliłam
ziemi ani nieba.
Jeszcze z tobą nie obiegłam
wszystkich mórz i jezior,
jeszcze ci nie uwierzyłam,
tak, jak ludzie wierzą.
— Osiecka

October 21 2013

17:35
zamienię szarą jesień na
obolałe ze szczęścia lato.
— A. Osiecka
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromtimetolove timetolove viaamimoto amimoto

October 20 2013

21:42
Wiesz, jest w nas obojgu coś takiego (wyobraźnia? poczucie humoru? dystans dzielący od wszystkiego?) - co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili, kiedy znajdziemy się sami w pokoju, ale z drugiej strony... śni mi się, że Ciebie całuję.
— Agnieszka Osiecka
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viakocieserce kocieserce
10:21
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viakaqla kaqla
10:20
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— A. Osiecka
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromkonwalia konwalia viakaqla kaqla

October 18 2013

22:39
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viamyname myname
16:12
W żółtych płomieniach liści
brzoza dopala się ślicznie.
Grudzień ucieka za grudniem,
styczeń mi stuka za styczniem.
Wśród ptaków wielkie poruszenie,
ci odlatują, ci zostają,
na łące stoją jak na scenie -
czy też przeżyją, czy dotrwają?

I ja żegnałam nieraz kogo
i powracałam już nie taka,
choć na mej ręce lśniła srogo
obrączka srebrna jak u ptaka.
I ja żegnałam nieraz kogo
za chmurą, za górą, za drogą.
I ja żegnałam nieraz kogo,
i ja żegnałam nieraz...

(...)

Agnieszka Osiecka
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku

October 14 2013

15:45
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"
Tags: Quotes Osiecka
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaavooid avooid

October 13 2013

11:39
Całuję Cię, jeżeli tak można nazwać - ten akt chorej, głodnej i bezsilnej wyobraźni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viamyname myname

October 09 2013

17:25
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Listy na wyczerpanym papierze

October 05 2013

08:24
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"
Tags: Quotes Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl