Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2013

09:38
Ten chłopiec, przyjacielu, przyszedł znikąd i wypełnił wszystkie moje myśli.
— Halina Poświatowska
09:35
nie wypełniony tobą
mój pokój się nie kończy
nie ma ścian
ani okien
— H. Poświatowska
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity

June 29 2013

09:20
  Mój kochany zapytał mnie: czy zawsze będziesz mnie kochała? Odpowiedziałam: jeśli wieczność jest chwilą pomiędzy moim sercem pustym a moim sercem wezbranym z miłości, nigdy nie będzie czasu, w którym nie kochałabym ciebie.
— Halina Poświatowska
Reposted fromIriss Iriss

May 30 2013

20:11
trzeba nam dużo prostych słów
jak
chleb
miłość
dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili
właściwej drogi

trzeba nam dużo ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy nieśmiały głos
gołębi
mrówek
ludzi
serc
— Halina Poświatowska - ***
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaeldrianne eldrianne

May 28 2013

16:55
bądź przy mnie blisko
bo tylko wtedy 
nie jest mi zimno

chłód wieje z przestrzeni

kiedy myślę
jaka ona duża
i jaka ja

to mi trzeba
twoich dwóch ramion zamkniętych
dwóch promieni wszechświata
— Halina Poświatowska
Reposted fromherside herside
16:55

bez ciebie

jak bez uśmiechu

niebo pochmurnieje

słońce

wstaje tak wolno

przeciera oczy

zaspanymi dłońmi

dzień -

 

w trawie

przebudzony motyl

prostuje skrzydła

za chwilę

rozbłysną

zawirują najczystszą abstrakcją

kolory kolory kolory

 

szeptem

modlę się do uśpionego nieba

o zwykły chleb miłości

— Halina Poświatowska
Reposted fromherside herside
16:54

chcę pisać o tobie   

twoim imieniem wesprzeć skrzywiony płot

zmarzłą czereśnię

o twoich ustach

składać strofy wygięte

o twoich rzęsach kłamać że ciemne

chcę

wplątać palce w twoje włosy

znaleźć wgłębienie w szyi

gdzie stłumionym szeptem

serce zaprzecza ustom

chcę

twoje imię z gwiazdami zmieszać

z krwią

być w tobie

być z tobą

zniknąć

jak kropla deszczu którą wchłonęła noc

— Halina Poświatowska
Reposted fromherside herside

May 27 2013

15:33
Chciałabym Cię poznać dotykiem.
— Halina Poświatowska.
Reposted fromboli boli viamyname myname

May 16 2013

22:12
Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaavooid avooid

May 12 2013

11:50
5346 3fca 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa

May 11 2013

18:43

Znaleźć wgłębienie w szyi
gdzie stłumionym szeptem
serce zaprzecza ustom ..
— Halina P.
Reposted fromlavendowy lavendowy

May 01 2013

10:59
jest różnica
pomiędzy powodzeniem a szczęściem
powodzenie jest zawsze dla innych
szczęście jest bardzo ciche
— Halina Poświatowska

April 27 2013

22:39
22:29

April 24 2013

17:38
"A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej..."
— H. Poświatowska
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence

April 23 2013

13:32

November 19 2012

19:50
trzeba mi twoich dwóch ramion zamkniętych, dwóch promieni wszechświata 
— Halina Poświatowska
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

January 16 2012

21:21
chce wplatać palce w twoje włosy
znaleźć wgłębienie w szyi
gdzie stłumionym szeptem
serce zaprzecza ustom
chce twoje imię z gwiazdami zmieszać
z krwią
być w tobie
nie być z tobą
zniknąć
jak kropla deszczu którą wchłonęła noc
— Halina Poświatowska
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viacouples couples

January 10 2012

19:51
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska

December 29 2011

22:22

Przyjrzyj się mojej nadziei - jest taka mocna.
Nie potrafią jej zniechęcić żadne trudności, nie słucha głosów rozsądku, najbardziej przekonywujące argumenty nie są w stanie zachwiać jej pewności.
— Halina Poświatowska - Opowieść dla przyjaciela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl