Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

22:56
Rzeczy, które posiadasz w końcu zaczynają posiadać Ciebie.
— Podziemny Krąg (1996)
Tags: Quotes
Reposted fromchuckpalahniuk chuckpalahniuk viaasz asz
12:02
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Tags: Quotes
Reposted frommyzone myzone viakrainakredek krainakredek
12:02
Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromkatalama katalama viakrainakredek krainakredek
12:02
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Tags: Quotes
Reposted fromsaphirka saphirka viakrainakredek krainakredek
12:02
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Tags: Quotes Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viausmiechprosze usmiechprosze

April 29 2017

12:29
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Tags: Quotes Brown

April 27 2017

21:36
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Tags: Quotes K.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaPicki91 Picki91

April 26 2017

20:24
ptaku mojego serca  nie smuć się  nakarmię cię ziarnem radości  rozbłyśniesz  
ptaku mojego serca nie płacz nakarmię cię ziarnem tkliwości  fruniesz   
ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami  nie szarp się  nakarmię cię ziarnem śmierci  zaśniesz
— Halina Poświatowska.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaiblameyou iblameyou

April 23 2017

21:45
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaiblameyou iblameyou
21:44
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Tags: Quotes Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium

April 22 2017

15:30
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Tags: Quotes King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoxygenium oxygenium

April 20 2017

21:01
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viaiblameyou iblameyou

April 18 2017

20:33
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Tags: Quotes
Reposted fromtimetolove timetolove viamasterrpiece masterrpiece

April 17 2017

21:54
W czasach, gdy bogacenie się za wszelką cenę jest cnotą, ja stawiam opór. Chwale czynności bezinteresowne. Nie tracę energii psychicznej na pogoń za materią nieożywioną. Nie niszczą mnie moje własne pragnienia. Jestem człowiekiem wolnym, a moja pasja i energia zwrócone są nie ku przedmiotom, a ku istotom ludzkim.
— Małgorzata Musierowicz – Brulion Bebe B.
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viafelicka felicka
21:00

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamyname myname
19:31
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Tags: Quotes Buffett
Reposted fromataszka ataszka viaxhiatusx xhiatusx
19:31
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Tags: Quotes Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viausmiechprosze usmiechprosze

April 14 2017

20:34
Dwa monologi nie czynią dialogu.
— Jeff Daly
Tags: Quotes Daly
Reposted fromavooid avooid
20:31
3852 1e27
Tags: Quotes Games
Reposted frompastelina pastelina viafreakish freakish
20:23
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...