Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2014

15:28
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadotkliwie dotkliwie

June 10 2014

20:49
Reposted fromobliviate obliviate viadotkliwie dotkliwie

October 17 2013

21:21
Fats uważał, że dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzkości popełnia błąd, który polega na wstydzeniu się tego, kim się jest: ludzie kłamali w tej kwestii - kłamali i udawali kogoś innego.
— Joanne Kathleen Rowling - Trafny wybór
Tags: Quotes Rowling
Reposted frompuella13 puella13 viaavooid avooid

September 22 2013

12:02
Każdy z nas ma w sobie tyle samo dobra, co zła. To od nas zależy, którą drogą pójdziemy"
— J.K.Rowling
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon

September 13 2013

13:25

August 27 2013

17:35
Książki o Harrym to jednoznaczna pochwała dobra, oda na cześć przyjaźni. Pani Rowling nafaszerowała fabułę dydaktycznymi rodzynkami i trzeba dużo złej woli, żeby tego nie dostrzec.
— Joanna Olech, "Tygodnik Powszechny", 22 lutego 2004
Reposted fromobliviate obliviate viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji

August 12 2013

09:53
Gdybym sądził, że mogę ci pomóc pogrążając cię w zaczarowanym śnie i pozwalając ci zapomnieć na chwilę o tym wszystkim, zrobiłbym to na pewno. Ale wiem, że to ci nie pomoże. Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— J.K. Rowling "Harry Potter i Czara Ognia"
Reposted fromedenpath edenpath viamyname myname

June 07 2013

20:06
Co ma być, to będzie, a jak już będzie, to trzeba stawić temu czoło.
— J. K. Rowling
Reposted fromcudoku cudoku viamexicomagico mexicomagico

May 17 2013

21:25
Nie żałuj umarłych, żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości.
— Albus Dumbledore, J.K. Rowling
Reposted fromsecretlifeofroses secretlifeofroses viamyname myname

April 21 2013

14:38
Obojętność i lek­ce­ważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jaw­na niechęć.
— J.K Rowling
Reposted fromladia ladia viatypromantykaq typromantykaq

January 20 2013

22:03
Just think of how many more books I could have sold if Harry had been a bit more creative with his wand.

- J.K. Rowling (on 50 Shades of Grey)

image

Tags: Quotes Rowling
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamyname myname

January 19 2013

18:31
9704 c828
Tags: Motto Rowling
Reposted fromedenpath edenpath viamyname myname

November 30 2012

23:52
Nie żałuj umarłych, Harry, żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości.
— Albus Dumbledore

November 29 2012

20:43
It does not do to dwell on dreams and forget to live, remember that.
— Harry Potter and the Philosopher's Stone / Albus Dumbledore
Reposted fromtimetobegin timetobegin viaiblameyou iblameyou
20:22
Nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba wybrać między tym co dobre, a tym co łatwe.
— Joanne Kathleen Rowling - Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted fromssozs ssozs viafeelingthemoment feelingthemoment

March 22 2012

18:58
Słowa w mej nieskromnej opinii są niewyczerpanym źródłem magii. Zdolne zadawać i koić rany.
— Albus Dumbledore
Reposted fromDoomedMistress DoomedMistress

September 10 2011

17:34
Bo widzisz, Harry, to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności.
— J. K. Rowling - Harry Potter and the Chamber of Secrets
Reposted fromkaora kaora viaizyntrill izyntrill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl