Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2014

18:01

August 05 2014

14:50
Reposted fromwynne wynne viacudoku cudoku

June 28 2014

11:59
Reposted frompuella13 puella13 viadotkliwie dotkliwie

June 20 2014

13:40

June 04 2014

14:45
Reposted fromButWhy ButWhy viafelicka felicka

May 13 2014

22:09
Reposted fromavooid avooid

May 05 2014

10:19
Reposted fromavooid avooid

April 11 2014

21:09
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead

February 09 2014

14:54
- Was jest trójka - powiódł po nich wzrokiem - a ja jestem jeden. Ale wcale nie jest was więcej. To taki matematyczny paradoks i wyjątek od reguły.
- Znaczy, że jak?
- Znaczy, spierdalajcie stąd w podskokach.
— Andrzej Sapkowski "Sezon burz"
Reposted fromsaphirka saphirka

February 03 2014

16:37
– Teleporty są bezpieczne. A teleporty otwierane przeze mnie są bezpieczne patentowanie.
Wiedźmin westchnął. Zdarzyło mu się nie raz i nie dwa obejrzeć efekty działania bezpiecznych teleportów, uczestniczył też w segregowaniu resztek ludzi, którzy z teleportów korzystali. Stąd wiedział, że deklarację o bezpieczeństwie portali teleportacyjnych można było umieścić w tej samej przegródce, co twierdzenia: mój piesek nie gryzie, mój synek to dobry chłopiec, ten bigos jest świeży, pieniądze oddam najdalej pojutrze, noc spędziłam u przyjaciółki, na sercu leży mi wyłącznie dobro ojczyzny oraz odpowiesz tylko na kilka pytań i zaraz cię zwolnimy.
— Andrzej Sapkowski, "Sezon burz"
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viajaskier jaskier

January 22 2014

15:59
Van Vliet oburącz złapał się za głowę.
 - I co teraz?
 - Teraz - wyjaśnił mu rzeczowo krasnolud - to mamy zamaszyście przejebane.
— Andrzej Sapkowski, Sezon Burz
Reposted fromgreywolf greywolf viajaskier jaskier

December 29 2013

14:54
[...] gdy człowiek usypia, bogowie otwierają mu uszy i przemawiają do niego.
— Andrzej Sapkowski - Wieża jaskółki
Reposted frompuella13 puella13 viasaphirka saphirka

November 04 2013

20:34
- Ona igra z tobą i bawi się tobą.
- Wiem.
- Ty zaś najzwyczajniej w świecie odreagowujesz Yennefer, o której nie możesz zapomnieć.
- Wiem.
- Dlaczego więc...
- Nie wiem.
— A. Sapkowski, "Sezon burz"
Reposted fromjaskier jaskier

September 03 2013

14:19

Jest tyl­ko on, on, u mo­jego bo­ku, tu, te­raz, i tyl­ko to się liczy. Tu i te­raz. A to, kim był daw­niej, gdzie był daw­niej i z kim był daw­niej, to nie ma żad­ne­go, naj­mniej­sze­go znacze­nia. Te­raz jest ze mną, tu. Ze mną, z ni­kim in­nym. Tak właśnie myślę, myśląc wciąż o nim, nieus­tannie myśląc o nim, czując za­pach jego per­fum i ciepło jego ciała.

A wy udław­cie się za­wiłością.

— #Sapkowski

June 12 2013

19:36
Tchórz [...] umiera po stokroć. Człek mężny umiera tylko raz. Ale Pani Fortuna sprzyja śmiałym, tchórzów w pogardzie mając.
— Andrzej Sapkowski - "Czas pogardy"

May 23 2013

16:32
Gdy się ucieka, ucieka się jak wilk. Nigdy po ścieżkach, którymi się kiedyś chodziło. 
— Andrzej Sapkowski, Narrenturm
Reposted fromfelicka felicka viaInsideTheClouds InsideTheClouds

May 17 2013

19:22
  Może nie zro­bimy więcej niż jes­teśmy w sta­nie, ale pos­ta­raj­my się, żeby to nie było dużo mniej.  
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromIriss Iriss viafeelingthemoment feelingthemoment

May 04 2013

21:30
Nadchodzą trudne czasy. Trudne i niebezpieczne. Nadchodzi czas zmian. Przykro byłoby starzeć się w przekonaniu, że nie uczyniło się niczego, by zmiany, które nadchodzą, były zmianami na lepsze. Prawda?

-Yennefer do Jaskra
— Andrzej Sapkowski - "Krew elfów"
Reposted fromblackswallow blackswallow
14:08
Są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich... czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy
— Andrzej Sapkowski - Miecz przeznaczenia
Reposted fromLinnie Linnie

May 01 2013

10:58
Kochaliśmy się jak szaleńcy, zachłannie, chciwie, łapczywie, jakby po latach celibatu, jakby na zapas, jak gdyby celibat znowu nam groził.
Mówiliśmy sobie wiele rzeczy. 
Mówiliśmy bardzo trywialne prawdy. 
Mówiliśmy sobie bardzo piękne kłamstwa. 
Ale te kłamstwa, choć były kłamstwami, 
nie były obliczone na to, by zwodzić.
— A. Sapkowski, Pani Jeziora
Reposted fromMagoryan Magoryan viatypromantykaq typromantykaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...