Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2013

17:37

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Tags: Quotes Schmitt

May 12 2013

12:43
Czas to nie to, co mija, ale to, co nadchodzi
— Eric - Emmanuel Schmitt "Kiki van Beethoven"
Tags: Quotes Schmitt
Reposted frommarta34125 marta34125
11:24
Była zachwycona. Miała władzę nad jego duszą i ciałem, całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było powiedzieć, że spędzili ją razem.
— Erick-Emmanuel Schmitt, 'Trucicielka'
Tags: Quotes Schmitt
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

April 29 2013

18:29
- [...] uśmiech [...] jest dla ludzi szczęśliwych.
- I tu się mylisz. Bo właśnie uśmiech daje szczęście. [...] Spróbuj się uśmiechnąć, to zobaczysz.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromahora ahora viahopelesswanderer hopelesswanderer

April 23 2013

20:53
Nigdy nie kocha się za bardzo.
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Tags: Quotes Schmitt

January 07 2013

16:13
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Małe zbrodnie małżeńskie, E.E.Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted frommarkotna markotna viajaskier jaskier

May 21 2012

18:02
Pesymizm stał się współczesnym przesądem, nowomową naszych czasów. Kiedy ktoś jest optymistą, mówi się, że jest prostakiem, że nie wie, co to nieszczęście. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie: optymista to ktoś, kto dobrze wie, czym jest nieszczęście, ale nie godzi się na nie.
— Éric-Emmanuel Schmitt w wywiadzie dla „L’Evène.fr”
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromprincesse princesse viaCamilla Camilla

April 15 2012

10:18
Sny nie mówią nam o tym, co się zdarzy, ale o tym, co dzieje się teraz. Nie mówią przyszłości, ale odkrywają teraźniejszość, dokładniej niż wielka myśl. Twoje sny podpowiadają ci, kim jesteś, zwłaszcza po dniu, który zamącił ci w głowie i zdruzgotał, zmuszając do obowiązków i podporządkowania się regułom. Życie na jawie pogrąża nas w niebycie, bowiem rozprasza nas i każe patrzeć na innych. Tylko sen odsłania nas takich, jacy jesteśmy naprawdę.
— Eric Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viasaphirka saphirka

March 11 2012

15:38
Kochać to znaczy mieć tę wytrzymałość, która pozwala przechodzić przez wszystkie stany, od cierpienia do radości, z tą samą intensywnością.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromsunrises sunrises viasaphirka saphirka

February 26 2012

13:04
Po drugiej stronie chmur zawsze jest czyste niebo.
— Éric-Emmanuel Schmitt Zapasy z życiem
Tags: Quotes Schmitt

February 04 2012

09:08

    Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić.

Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz

— E-E Schmitt
Tags: Quotes Schmitt
Reposted fromforgivness forgivness viaamimoto amimoto

January 29 2012

17:03
- Po co miałbym pisać do Pana Boga?
- Może poczułbyś się mniej samotny?
- Mniej samotny z kimś, kto nie istnieje?
- Spraw, żeby istniał.
Pochyliła się w moją stronę.
- Za każdym razem, kiedy w niego uwierzysz, będzie trochę bardziej istniał. Jeżeli się uprzesz, zacznie istnieć na dobre.
— Eric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Tags: Quotes Schmitt
Reposted frommarysia marysia viajaskier jaskier

September 12 2011

08:39
Spytała go, co może być pięknego w szarym deszczowym dniu, a on opowiadał o niuansach barw, jakie przybierze niebo, drzewa i dachy, kiedy wybiorą się na spacer po południu, o nieposkromionej potędze wzburzonego oceanu, o parasolu, który zbliży ich do siebie, gdy będą szli pod ramię, o szczęściu, jakie odczują, wracając na gorącą herbatę, o ubraniach suszących się przy kominku, o zmęczeniu, które wtedy z nich spłynie, o tym, jak będą się długo kochać, a potem pod kołdrą opowiadać sobie o swym życiu, niczym dzieci kryjące się w namiocie przed rozszalałą naturą.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Odette i inne historie miłosne
Reposted fromtwice twice viaizyntrill izyntrill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl