Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2014

19:15
1025 a74f
Tags: Motto Snufkin
Reposted fromfelicka felicka viakeep-going keep-going

March 29 2014

10:12
0379 21fb
Reposted fromK-PAX K-PAX viasoadysta soadysta

March 21 2014

13:32
7685 8a2d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaCamilla Camilla

February 18 2014

12:42

February 15 2014

22:48

December 26 2013

14:35

July 23 2013

15:11
5098 459d
Tags: Snufkin
Reposted frominfinitearms infinitearms viaiblameyou iblameyou

July 22 2013

15:52
5132 679b
Tags: Snufkin Gifs

June 14 2013

22:29

June 02 2013

14:31
– Wiesz – zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— "Dolina Muminków w listopadzie"

May 20 2013

19:16

May 13 2013

20:13
6495 9d27
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie
20:13
6513 c2f5 500
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie
20:12
6669 2f58
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie
20:07
7062 4046 500
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie

May 04 2013

13:53
8754 61b3
Reposted fromepidemic epidemic viamyname myname

April 21 2013

10:49
Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, że z tej wielkiej tęsknoty aż nie mógłby usnąć.
— Ti-ti-uu o Muminku czekającym na Włóczykija
Reposted fromperseweracje perseweracje vialabellavita labellavita
10:46
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki"
Reposted fromaccidientte accidientte vialabellavita labellavita

January 23 2013

11:35
5026 c782 500
Reposted fromtwice twice viacudoku cudoku

November 29 2012

16:54
- Nie stój tak, Włóczykiju, całkiem przemokniesz.
- NIE SZKODZI.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl