Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

20:23
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viacudoku cudoku

December 01 2014

08:20
Reposted fromcudoku cudoku

November 20 2014

21:44
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajoda joda
21:43
Reposted fromjoda joda

November 01 2014

20:58
Tags: Quotes Songs Eldo
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamefir mefir

October 31 2014

00:13
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse

October 30 2014

20:50
Reposted fromkaps kaps viamyzone myzone

October 29 2014

15:24

October 26 2014

15:23
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment

October 16 2014

17:54
17:54
Podejdź tu do mnie
Chcę zapamiętać
Twój zapach i kształt
— Fisz Emade Tworzywo
Reposted frominpassing inpassing viaoxygenium oxygenium

October 14 2014

20:37
Nie wierzę w interweniującego boga
Jednak wiem kochanie, że Ty wierzysz
Gdybym jednak uwierzył, padłbym na kolana i prosił
Aby nic nie czynił w Twojej sprawie
Nie tykał włosów na Twej głowie
Pozostawił Cię taką jaką jesteś
I gdyby odczuł, że musi Cię prowadzić
Aby prowadził Cię w me ramiona
W me ramiona o Panie
W me ramiona o Panie
w moje ramiona o Panie
W moje ramiona
— Nick Cave - Into My Arms tłumaczenie polskie
Tags: Quotes Songs Cave
Reposted fromlouve louve

October 06 2014

19:48
Jednym szeptem , jednym gestem
Jednym drgnieniem powiek zmieniasz
Zawstydzenie kiedy jesteś 
W zamyślenie, gdy Cię nie ma.

Mam tyle słów jest ich siła
Życzeń i pragnień jak w kolędzie
Gdzie się podziały kiedy byłaś
Czy się odnajdą , gdy znów będziesz
— Marek Dyjak
Reposted fromviciousvenus viciousvenus

October 03 2014

14:39
Reposted frominpassing inpassing viamefir mefir

October 02 2014

20:12
Reposted fromdobitnie dobitnie vialabellavita labellavita

September 29 2014

19:50
2985 3ea1 500
Reposted fromcroiea croiea viamefir mefir
13:25
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir

September 14 2014

10:53
Reposted byclerii clerii

September 07 2014

10:43
Tags: Quotes Songs SoKo
Reposted fromjustified justified viaiblameyou iblameyou

August 31 2014

12:36
Tags: Quotes Songs SoKo
Reposted fromtereseek tereseek viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl