Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2014

11:41
Tags: Quotes Thoreau

July 04 2013

20:30
Jezioro jest najpiękniejszym i najbardziej wyrazistym elementem krajobrazu. To oko ziemi, w które zaglądając, mierzymy głębię własnej natury. Nadwodne drzewa na brzegu to wiotkie, obramowujące jezioro rzęsy, a leśne pagórki i skały dookoła to jego krzaczaste brwi. 
— Henry David Thoreau "Walden, czyli życie w lesie”
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromfelicka felicka
20:27
Wydaje się, że większość ludzi nigdy nie zastanawiała się, czym jest dom i są faktycznie, choć niepotrzebnie, biedni przez całe życie, ponieważ są przekonani, że muszą mieć taki sam dom jak ich sąsiedzi. 
— Henry David Thoreau "Walden, czyli życie w lesie”
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromfelicka felicka viaeldrianne eldrianne
20:24
Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada. 
— Henry David Thoreau
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromfelicka felicka viaeldrianne eldrianne
20:01
Pędzilibyśmy szczęśliwy żywot, gdybyśmy zawsze żyli teraźniejszością i cieszyli się wszystkim, co nam się przydarza - tak jak trawa, która przyznaje, żę wpływ na nią mają nawet najmniejsze kropelki rosy - gdybyśmy nie marnowali czasu na pokutę za nie wykorzystane w przeszłości okazje, co nazywamy naszym obowiązkiem. 
— Henry David Thoreau „Walden, czyli życie w lesie”
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromfelicka felicka viaholdyourbreath holdyourbreath

June 30 2013

16:34
Zamiast miłości, zamiast pieniędzy, sławy i sprawiedliwości, obdarz mnie prawdą.
— Henry David Thoreau
Reposted fromdoshu doshu viafelicka felicka

June 19 2013

20:05
Pożądaj stanowczo w kierunku swoich marzeń!
Żyj życiem, które sobie wymarzyłeś.
— Henry Thoreau
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromdziewcze dziewcze viaczarnemajtki czarnemajtki

May 06 2013

20:48
Kiedy pewnego razu ktoś mnie zapytał, co ja uważam, i wysłuchał mojej odpowiedzi, czułem się tak, jak gdyby powiedziano mi największy w życiu komplement.
— Henry David Thoreau "Życie bez zasad"
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaCamilla Camilla

May 05 2013

19:18
Jeżeli mielibyśmy odbudować ludzkość środkami prawdziwie indiańskimi, botanicznymi, magnetycznymi albo naturalnymi, najpierw sami powinniśmy zyskać prostotę i dobroć Natury, rozpędzić chmury wiszące nam nad czołami i wchłonąć w pory odrobinę życia. 
— Henry David Thoreau
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromfelicka felicka

September 15 2012

16:43

July 22 2012

22:55
Jeśli witasz dzień i noc z radością, a życie ma woń kwiatów i słodko pachnących ziół, jest bardziej płynne, gwiaździste, nieśmiertelne - to jest twój sukces. Największe zdobycze i wartości najtrudniej docenić. Łatwo wątpimy w ich istnienie. Zapominamy o nich. A one są najprawdziwszą rzeczywistością. Prawdziwym żniwem mego codziennego życia jest coś tak nieuchwytnego i nieopisanego, jak odcienie poranka czy wieczoru. To odrobina schwytanego gwiezdnego pyłu, fragment złapanej tęczy.
— Henry David Thoreau „Walden, Czyli Życie W Lesie”
Tags: Quotes Thoreau
Reposted fromfelicka felicka viaasz asz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl