Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2014

22:10

October 20 2014

19:54
Reposted fromrickymp rickymp viaizyntrill izyntrill

August 28 2014

14:07
Reposted fromavooid avooid viaOleLukoje OleLukoje

August 24 2014

10:47
Reposted frompinkrose pinkrose

August 10 2014

13:17
Reposted fromcudoku cudoku

April 21 2014

15:50
Reposted fromMerlinka Merlinka viausmiechprosze usmiechprosze

April 18 2014

10:17
Reposted fromhopelandic hopelandic

April 13 2014

14:46
Reposted fromhestjapa hestjapa

April 11 2014

21:24
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna

April 01 2014

10:29
9561 6c12 500
Reposted fromtimetolove timetolove viacudoku cudoku

December 19 2013

15:57
Często, aby stało się to, czego pragniemy, trzeba tylko przestać robić to, co robimy.
— Lew Tołstoj
Reposted fromroxanne roxanne viacudoku cudoku

October 06 2013

10:31
Cała różnorodność, cały urok życia, całe jego piękno składa się ze świateł i cieni.
— Lew Tołstoj, Anna Karenina

June 28 2013

09:50
Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła.
— Lew Tołstoj
Reposted frompeluda peluda viafelicka felicka

May 13 2013

18:40
1331 0be3 500
Tags: Motto Tołstoj
Reposted fromnazarena nazarena viamyname myname

May 02 2013

13:57
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj

January 07 2013

16:04
  Wszystko co rozumiem...rozumiem tylko dlatego, że kocham.
— Tolstoy
Reposted fromIriss Iriss viafeelingthemoment feelingthemoment

November 09 2012

14:34
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że każdy człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne.
— Lew Tołstoj
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viasaphirka saphirka

September 18 2012

19:39
Jeśli chcesz być szczęśliwy, bądź.
— Lew Tołstoj
Reposted fromojkomena ojkomena viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl