Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2014

21:23
Tags: Quotes Twain
Reposted fromcaligula caligula viadotkliwie dotkliwie

May 13 2014

11:04
4960 d187
Tags: Motto Twain
Reposted fromnazarena nazarena

April 11 2014

21:24
Tags: Quotes Twain
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna

November 11 2013

15:58
Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

October 27 2013

18:59
7202 76b3 500
Tags: Motto Twain
Reposted fromitoweryou itoweryou viakocieserce kocieserce

August 15 2013

11:02
Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain

August 12 2013

09:49
Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromspider-mother spider-mother viacudoku cudoku

August 01 2013

13:07
Na jednym dobrym słowie mogę przeżyć trzy miesiące.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromxspilttears xspilttears viacudoku cudoku

July 23 2013

21:56
Tags: Motto Cats Twain
Reposted frombethgadar bethgadar viabng123 bng123

July 06 2013

20:57
9191 f9f2 500
Tags: Motto Twain
Reposted fromnegation negation

May 14 2013

18:52
9836 6f3d
Reposted fromcaraseen caraseen vianegation negation

April 21 2013

10:37
Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le pomyślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, od­kry­waj.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted frompiksele piksele viahopelesswanderer hopelesswanderer

February 23 2013

10:25
Ilekroć znajdziesz się po stronie większości, zastanów się przez chwilę.
— Mark Twain
Reposted fromlemisz lemisz viacudoku cudoku

February 02 2013

10:16
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viacudoku cudoku

January 11 2013

23:02
Nig­dy się nie tłumacz – przy­jaciele te­go nie pot­rze­bują, a wro­gowie i tak nie uwierzą.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromcudoku cudoku viahopelesswanderer hopelesswanderer

April 08 2012

16:44
Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują zmniejszyć Twoje ambicje. Mali ludzie zawsze tak robią, a naprawdę wielcy sprawiają, że czujesz, że i Ty możesz być wielki.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromcrystalfighter crystalfighter viasaphirka saphirka

January 17 2012

16:24
Dobrzy przyjaciele, dobre książki, i spokojne sumienie. Tak wygląda idealne życie.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork

January 06 2012

16:08
Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromwosq wosq viaPicki91 Picki91

December 10 2011

09:58
Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu.
— Mark Twain
Tags: Quotes Twain
Reposted fromevveell evveell viajoda joda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl