Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

16:40
Nie płacz w liście
nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz sie spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz
— Jan Twardowski "Kiedy mówisz"
Reposted fromnoticemysoul noticemysoul

August 13 2014

20:40

August 11 2014

17:33

August 05 2014

14:36
Reposted fromojkomena ojkomena viaavooid avooid

July 18 2014

15:50
6623 4c7b
Reposted fromflesz flesz viabulbrrr bulbrrr

July 06 2014

09:19
Reposted fromjdeg jdeg viaharmony harmony

June 21 2014

08:50
Reposted frombotaka botaka viacudoku cudoku

May 22 2014

08:54
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadotkliwie dotkliwie

May 13 2014

10:15
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaPicki91 Picki91

April 24 2014

19:51
Reposted fromheartbreak heartbreak viaadriannak adriannak

April 19 2014

13:54
Reposted fromnylony-z-baltony nylony-z-baltony viacudoku cudoku

March 26 2014

17:12

March 18 2014

22:52
Reposted fromobliviate obliviate viaavooid avooid

February 03 2014

09:01
Mistrz Twardowski
Reposted frombrzoza brzoza viabng123 bng123

December 08 2013

09:41
Człowiek pokorny zna prawdę o sobie i nie mówi o sobie za dużo. Widzi innych ludzi większych od siebie i wtedy ogarnia go spokój i cisza wewnętrzna, których udziela potem innym ludziom. Bo to, co możemy dać najlepszego drugiemu człowiekowi - to spokój, jaki jest w nas.
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku

October 08 2013

18:42
"Jeśli miłość"

Najpierw nie chcieli uwierzyć
więc mówili do siebie
że ich miłość za wielka
nieobjęta jak liście
za wysokie i bliskie
potem że to nieprawda
przecież tak jest ze wszystkim

lecz Ty co znasz ptaki po kolei
i buki złote
wiesz że jeśli miłość to tak jak wieczność
bez przed i potemJan Twardowski
Reposted fromcrystalline crystalline viacudoku cudoku

August 31 2013

16:01
   W przyrodzie można dostrzec nawet humor. Pasikonik ma oczy na przednich nogach, trajkotka wąsy na głowie, koliber leci tyłem, kowalik chodzi do góry ogonem. Sam fakt, że istnieją hipopotamy i wiewiórki jest zdumiewający. Oczywiście, że człowiek w obliczu przyrody może wpaść w stan kontemplacji estetycznej, trwać w bezruchu, w zjednoczeniu z tym, czego pragnie, ale do czego nie może się zbliżyć, bo za wielkie dla niego.
   Simone Weil pisała, że pięknem jest to, czego pragniemy, a czego nie chcemy zjeść. Chcemy, żeby było.
— ks. Jan Twardowski, "Myśli na każdy dzień" - 30 sierpnia
Reposted fromcudoku cudoku

June 16 2013

20:36

Nie płacz w liście 
nie pisz że los ciebie kopnął 
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia 
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno 
odetchnij popatrz 
spadają z obłoków 
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia 
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju 
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz 

— ks. Jan Twardowski
Reposted fromkatarzynakasia katarzynakasia viafelicka felicka

May 22 2013

20:21
Kochamy wciąż za mało i stale za późno.
— ks. Jan Twardowski, Śpieszmy się kochać ludzi
Reposted fromplokin plokin

May 12 2013

11:51
Bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej (...).
— Jan Twardowski
Reposted frombeyourmystery beyourmystery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl