Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2013

20:26

Bliscy i oddaleniBo widzisz tu są tacy którzy się kochają
i muszą się spotkać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało

są inni co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło

bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają-to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty co nigdy nie chodzą parami

można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem.

Ks. Jan Twardowski

Reposted fromnikami nikami viaeldrianne eldrianne

April 22 2013

18:47
To nic.
Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm vialabellavita labellavita

April 05 2013

12:49
kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno.
odetchnij, popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia

a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju 
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz
— ks. J. Twardowski
Reposted frommnu mnu viafelicka felicka

April 01 2013

13:51
Nie czekaj na wzajemność
telefon i róże
gdy ciebie nie chcą
nie piszcz nie szlochaj
najważniejsze przecież, że ty kogoś kochasz
czy wiesz
że łzy się śmieją, kiedy są za duże
— Jan Twardowski, najpiękniejszy z wierszy
Reposted frommarysia marysia viasaphirka saphirka

March 10 2013

18:28
Nie bój się chodzenia po morzu
Nieudanego życia

Miłości nie dla ciebie
Czekania na nikogo
— Jan Twardowski - "Wiesz z banałem w środku"
Reposted fromgeralt geralt viapengin pengin

February 23 2013

21:11
Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. 
— Jan Twardowski
Reposted fromKitty1 Kitty1

January 24 2013

19:36
Boże po stokroć święty mocny i uśmiechnięty
iżeś stworzył papugę zaskrońca zebrę pręgowaną
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami
dzisiaj gdy mi tak smutno i duszno i ciemno
- uśmiechnij się nade mną
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku

December 23 2012

11:09
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
— ks. Jan Twardowski
Reposted frompokolorowana pokolorowana

November 14 2012

12:25
ZACZEKAJ
Kiedy się modlisz - musisz zaczekać
wszystko ma czas swój
wiedzą prorocy
trzeba wciąż prosząc przestać się spodziewać
niewysłuchane w przyszłości dojrzewa
to niespełnione
dopiero się staje

Pan wie już wszystko nawet pośród nocy
dokąd się mrówki nadgorliwie spieszą
miłość uwierzy przyjaźń zrozumie
nie módl się skoro czekać nie umiesz
— ks. Jan Twardowski

October 31 2012

08:53
Nie wierzę w przypadkowe znajomości, uważam, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga. Zawsze jest jakiś dalszy ciąg, który okazuje się ważny.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromAzumi Azumi viajaskier jaskier

October 21 2012

15:20
Jeżeli kochasz, czas znajdziesz, nie mając ani jednej chwili
— Jan Twardowski

October 05 2012

19:23
miłość dojrzewa w trudnościach, nie radościach
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromojkomena ojkomena viasaphirka saphirka

February 03 2012

11:47
wierzyć - to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
Reposted fromrondine rondine viafeelingthemoment feelingthemoment

December 10 2011

10:32
Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy
— Jan Twardowski
Reposted fromsaphirka saphirka

December 07 2011

16:01
Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie.
— Jan Twardowski
Reposted fromcompromise compromise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl