Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2014

13:40

June 16 2014

20:57

June 14 2014

07:31
3326 f9a3 500
Reposted fromwiilczek wiilczek viabng123 bng123

June 04 2014

14:45
Reposted fromButWhy ButWhy viafelicka felicka

May 13 2014

22:09
Reposted fromavooid avooid

May 05 2014

10:19
Reposted fromavooid avooid

April 11 2014

21:09
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead

April 09 2014

18:53

February 09 2014

14:54
- Was jest trójka - powiódł po nich wzrokiem - a ja jestem jeden. Ale wcale nie jest was więcej. To taki matematyczny paradoks i wyjątek od reguły.
- Znaczy, że jak?
- Znaczy, spierdalajcie stąd w podskokach.
— Andrzej Sapkowski "Sezon burz"
Reposted fromsaphirka saphirka

February 03 2014

16:37
– Teleporty są bezpieczne. A teleporty otwierane przeze mnie są bezpieczne patentowanie.
Wiedźmin westchnął. Zdarzyło mu się nie raz i nie dwa obejrzeć efekty działania bezpiecznych teleportów, uczestniczył też w segregowaniu resztek ludzi, którzy z teleportów korzystali. Stąd wiedział, że deklarację o bezpieczeństwie portali teleportacyjnych można było umieścić w tej samej przegródce, co twierdzenia: mój piesek nie gryzie, mój synek to dobry chłopiec, ten bigos jest świeży, pieniądze oddam najdalej pojutrze, noc spędziłam u przyjaciółki, na sercu leży mi wyłącznie dobro ojczyzny oraz odpowiesz tylko na kilka pytań i zaraz cię zwolnimy.
— Andrzej Sapkowski, "Sezon burz"
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viajaskier jaskier

January 22 2014

15:59
Van Vliet oburącz złapał się za głowę.
 - I co teraz?
 - Teraz - wyjaśnił mu rzeczowo krasnolud - to mamy zamaszyście przejebane.
— Andrzej Sapkowski, Sezon Burz
Reposted fromgreywolf greywolf viajaskier jaskier

December 24 2013

13:16
1327 3226 500
Reposted fromwiedzmin wiedzmin viabng123 bng123

November 04 2013

20:34
- Ona igra z tobą i bawi się tobą.
- Wiem.
- Ty zaś najzwyczajniej w świecie odreagowujesz Yennefer, o której nie możesz zapomnieć.
- Wiem.
- Dlaczego więc...
- Nie wiem.
— A. Sapkowski, "Sezon burz"
Reposted fromjaskier jaskier

September 19 2013

16:31

August 15 2013

11:06
9342 aeea
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Reposted fromHejtTrain HejtTrain viaero-Neo ero-Neo

August 01 2013

12:43
4452 831a
Reposted fromvideogames videogames

July 27 2013

09:49
5832 fa82
Reposted frommarcobutt marcobutt

May 17 2013

19:22
  Może nie zro­bimy więcej niż jes­teśmy w sta­nie, ale pos­ta­raj­my się, żeby to nie było dużo mniej.  
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromIriss Iriss viafeelingthemoment feelingthemoment

May 04 2013

21:30
Nadchodzą trudne czasy. Trudne i niebezpieczne. Nadchodzi czas zmian. Przykro byłoby starzeć się w przekonaniu, że nie uczyniło się niczego, by zmiany, które nadchodzą, były zmianami na lepsze. Prawda?

-Yennefer do Jaskra
— Andrzej Sapkowski - "Krew elfów"
Reposted fromblackswallow blackswallow
14:08
Są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich... czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy
— Andrzej Sapkowski - Miecz przeznaczenia
Reposted fromLinnie Linnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl