Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2014

12:05
Tags: Quotes Zafón
Reposted frompensieve pensieve viapeasorela peasorela

August 30 2014

17:23
Tags: Quotes Zafón

August 17 2014

14:44
Tags: Quotes Zafón
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacoconutmousse coconutmousse

May 22 2014

08:46
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie

May 06 2014

17:42
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromcheshiresmile cheshiresmile viaavooid avooid

May 05 2014

17:22
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse

May 02 2014

09:28
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromsaphirka saphirka

April 17 2014

18:41
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromlaluna laluna

March 05 2014

22:00
Tags: Quotes Zafón

February 28 2014

23:11
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromfuckingweltschmerz fuckingweltschmerz

January 06 2014

21:55

- Książki są nudne
- Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie

— Cień Wiatru
Tags: Quotes Zafón

October 02 2013

18:34
Człowiek staje się takim, jakim widzą go oczy pożądanej osoby.
— Carlos Ruiz Zafón
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity

August 01 2013

14:44
– Sądzę, że masz chęci i talent. Większy, niż sądzisz, ale mniejszy niż pragniesz. Ale takich, co mają chęci i talent, jest wielu, a mimo to większość z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia by cokolwiek w życiu zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można się urodzić z większymi lub mniejszymi zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego, że jest wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś sportowcem lub artystą, jest praca, praktyka, technika. Wrodzona inteligencja jest tylko i wyłącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzystać, musisz przekształcić swój umysł w precyzyjną broń.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromxwhateverx xwhateverx viatypromantykaq typromantykaq

July 30 2013

15:21
- Sądzę, że jest pan zbyt surowym sędzią dla siebie, co zresztą jest cechą wyróżniającą jednostki wartościowe.
— "Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafón
Tags: Quotes Zafón
Reposted frommrrrrrrrrr mrrrrrrrrr viaedenpath edenpath

July 22 2013

19:50
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromhumanicznie humanicznie

June 28 2013

19:11
Zawsze sądziłem, że stare dworce były nielicznymi magicznymi miejscami, jakie pozostały jeszcze na świecie. Unosiły się jeszcze na nich wspomnienia dawnych pożegnań, rozstań, początków dalekich podróży, z których nie było już powrotu. Jeśli kiedyś się zgubię, niech mnie szukają na dworcu, pomyślałem.
— C.Ruiz Zafon "Marina".
Tags: Quotes Zafón

May 22 2013

19:44
Są osoby, które się pamięta, i osoby, o których się śni
— Cień wiatru
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromM-M M-M

April 21 2013

11:31
Nie re­zyg­nuj z marzeń, nig­dy nie wiesz, kiedy okażą się potrzebne.
— Carlos Ruíz Zafón
Tags: Quotes Zafón
Reposted frompawelq89 pawelq89

March 17 2013

08:58
Czy wiesz, czym jest dorosłość? Pozwól, by twój ojciec ci to wytłumaczył. Dorosłość nie jest niczym więcej niż odkrywaniem, że wszystko, w co wierzyłeś, kiedy byłeś młody, to fałsz, a z kolei wszystko to, co w młodości odrzuciłeś, teraz okazuje się prawdą. Wobec tego, synu, kiedy zamierzasz być dorosły? 
— Carlos Ruiz Zafón
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromriseme riseme viamyname myname

January 19 2013

16:27
Ale ponieważ jestem do szpiku kości dżentelmenem, z tych staroświeckich, przedwojennych dżentelmenów, nie wykorzystuję sytuacji i zadowoliłem się niewinnym całusem w policzek. Bo mnie się nie śpieszy. To, co dobre, każe na siebie czekać. Nie brakuje kogucików, którym się wydaje, że jeśli położyli rękę na babskim tyłku, a baba nie protestuje, to już ją mają. Nowicjusze. Serce niewiasty to labirynt subtelności, stanąwiący wyzwanie dla szulerskiego umysłu prostackiego samca. Jeśli chce pan naprawdę zdobyć kobietę, musi pan zacząć myśleć jak ona, a rzecz pierwsza to zdobycie jej duszy. Cała zaś reszta, owo słodkie i miękkie odurzenie, które rozum odbiera i prawość, przychodzi samo. 
— Carlos Ruiz Zafon "Cień Wiatru"
Tags: Quotes Zafón
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl